Finans

– Det private initiativ vil v?re fundamentet og forutsetningen for vekst i Norge

Johan F. Andresen og William Cornog dr?ftet utfordringer og muligheter med ?private equity? eierskap under ?rets konferanse. Eier og styreleder i Ferd, Johan F. Andresen

Johan F. Andresen og William Cornog dr?ftet utfordringer og muligheter med ?private equity? eierskap under ?rets konferanse.
Eier og styreleder i Ferd, Johan F. Andresen etterlyste entrepren?rskap som en n?kkelfaktor for effektivt eierskap.

Han mener ogs? at for private bedrifter, er det vanskelig ? samarbeide med det offentlige, fordi alt er allerede satt i et system som tar for lang tid.

– Private equity f?rer til kontrollert t?lmodighet som effektiviserer systemer, forteller Andresen.

Samtidig har private bedrifter veldig mye ? l?re av private equity-selskaper. Han p?peker viktigheten av en tydelig visjon og sentrale verdier, samt ? bevisst rekruttere folk som er bedre enn seg selv.

– F?r var det moro ? ha som m?l ? v?re best, n? er det helt n?dvendig, legger Andresen til.

William Cornog, Member & Head of KKR Capstone Europa ville rette blikket fremover og fortelle hvordan private equity kunne fungere som eierskapsmodell.

Fakta NHH-Symposiet
– Nord-Europas st?rste konferanse for arbeidslivet
– Arrangeres annethvert ?r av 300 frivillige studenter ved Norges Handelsh?yskole (NHH)
– Samler over 400 deltakere fra n?ringslivet, politikken, akademia og kulturlivet
– Tidligere foredragsholdere er USAs tidligere utenriksminister Henry Kissinger, David Arkless og K?re Willoch.
– Neste konferanse arrangeres 13. og 14. mars 2013 og dette markerer ogs? NHH-Symposiets 30-?rs jubileum.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy