SE

Det ljusnar för fastighetsbranschen ? optimistisk syn p? närmsta ?ret.

Den optimistiska synen p? den närmsta framtiden genomsyrar den undersökning som Grant Thornton gjort med 50 av landets 100 största kommersiella fastighetsbolag i augusti-september 2014. Efterfr?gan p? s?väl kontors-, industri- och butikslokaler som bostäder förväntas öka det närmsta ?ret, efter n?gra relativt svaga ?rs efterfr?gan p? kommersiella lokaler.
Man tror även p? ökade marknadsvärden vad gäller det egna aktuella innehavet. Hela sju av tio (71 %) fastighetsägare anser att marknadsvärdena kommer att stiga.
– Fastighetsbranschen brukar vara en tidig indikator p? konjunkturutveckling i stort, s? dessa resultat ger stort hopp om en ljusning i den allmänna konjunkturen. Jag upplever att resultaten väl överensstämmer med den bild jag som r?dgivare har av branschen just nu. Vi arbetar för närvarande med m?nga nya exploateringsprojekt säger Andreas Adolphsson, partner och ansvarig för Grant Thorntons branschgrupp Bygg och Fastighet.
Fastighetstransaktionerna tar fart
Likas? räknar fastighetsägarna nu med att transaktionerna ?terigen ökar och speciellt tydlig är trenden vad gäller intresse fr?n utlandet. Nära hälften (48 %) av de intervjuade tror p? en försäljningsökning till utländska aktörer, medan 42 % räknar med en ökning av försäljningen till svenska bolag.
Antalet anställda väntas öka
Optimismen p?verkar även synen p? antalet anställda, som fastighetsbolagen bedömer kommer att öka. Därmed ökar ocks? betydelsen p? utbildad arbetskraft för fastighetsägarnas möjligheter att växa och utvecklas. Tre av fyra fastighetsbolag (72 %) anser att tillg?ngen p? utbildad arbetskraft har stor betydelse för tillväxten.
Minskade risker för branschen
I förra ?rets undersökning ans?g hela 82 procent av de tillfr?gade bolagen att den största externa risken för företaget var en sämre konjunktur för deras kunder. I ?r har den andelen sjunkit till bara 28 procent. Riskerna är istället mycket jämnare fördelade.
Att uppn? sänkta bygg- och förvaltningskostnader är fortfarande den största utmaningen för att f? lönsamhet i kontorsfastigheter i framtiden, tätt följd av att uppn? ökad flexibilitet och skräddarsy lösningar för hyresgästerna. När det gäller bostäder fortsätter tillg?ngen p? attraktiv tomtmark att vara den största utmaningen. Det är ocks? bostäder som fastighetsbolagen bedömer vara mest attraktiva för investerare det närmsta ?ret och andelen som anser detta har ökat fr?n 37 procent 2013 till 69 procent 2014. De svenska fastighetsbolagen upplever ocks? ett n?got ökat intresse fr?n utlandet vad gäller s?väl nybyggnation som befintliga objekt.
Om undersökningen
Undersökningen är gjord i slutet av augusti 2014 av undersökningsföretaget Prospector som gjort telefonintervjuer med femtio av de 100 största kommersiella fastighetsbolagen i Sverige p? uppdrag av Grant Thornton. Rapporten i sin helhet, inkl. hur femtio större kontorshyresgäster ser p? efterfr?gan av lokaler den närmsta framtiden och ger sin syn p? fastighetsbranschens utmaningar publiceras inom kort. Fastighetsrapporten är en konjunkturindikator för den svenska fastighetsbranschen och belyser ekonomi, efterfr?gan, sysselsättning, risker, miljöfr?gor etc.
För mer information kontakta:
Lisbeth Larsson, informationschef
T 0708-21 71 56, 08-563 071 56
E [email protected]
www.grantthornton.se/pressAndreas Adolphsson, tax partner
branschgruppsansvarig för Fastigheter & Bygg
T 073-397 21 03
E [email protected]

Om Grant Thornton
Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med branschexpertis inom bl.a. bygg- och fastighetsbranschen. Bolaget med ca 1000 medarbetare och 23 kontor i Sverige är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag. Medlemsföretagen finns i ca 130 länder med totalt ca 38 500 medarbetare.

Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Jonas Nordquist   #OLW   #Orkla Confectionery Snacks   #VD