Den svenska innovationspolitiken i ett nötskal

2 minuters sammanfattning av den svenska innovationspolitiken fr?n Sveriges Radio P1 Vetandets värld.

Se videoinslaget [1] i nedanst?ende fönster eller direkt p? Youtube: http://youtu.be/c8NtyX8bQU8

Inslaget med Marcus Wallenberg, Annie Lööf och Andreas Vass summerar läget som sedan l?ng tid r?der inom svensk innovationspolitik. Regeringen ger i alla fall ett konkret besked: Förslaget att starta ett statligt bolag för att stötta uppfinnare i rättstvister blir inte av; det anses bli för dyrt.
Hur kan det bli för dyrt för Sverige att se till att v?ra uppfinningar INTE stjäls och flyttas ut ur landet?

Hur förväntas uppfinnarna själva försvara sig mot rättsövergreppen när inte ens staten anser sig ha r?d?

Hur ska Sveriges välst?nd tryggas utan nya industrier som genererar arbetstillfällen och exportintäkter?

I dokumentären ?Patent 986? [2], som SVT visade i höstas, uttalade sig ett flertal internationella auktoriteter p? omr?det. ?Om du har ett patent och du inte har en stor förmögenhet att ta av, s? kommer du att bli krossad? menade t.ex. professor och nationalekonom Dean Baker. Även brittiska innovatören John Mitchells uttalande ?Det finns inget straff för patentintr?ng, ingenting? stämmer till eftertanke. Rättvisa f?r inte vara en ekonomisk fr?ga i en demokrati!
Läs mer i pressmeddelandet “Uppfinnaruppropet i Almedalen 2014″[3] som ett flertal kända personer inom svensk forskning och innovation ställt sig bakom.
– Anders Widgren, ordförande IPR Forum
_____________________
[1] Inslag 20111011 i SR P1 Vetandets värld kompletterat med bildspel fr?n IPR Forum
(http://youtu.be/c8NtyX8bQU8)
[2] Dokumentären ?Patent 986 – H?kan Lans – ett svenskt geni mot världen? som SVT2 visade första g?ngen den 31 oktober 2013. (www.svt.se/dokumentarfilm/patent-986)
[3] Pressmeddelande Fr?n IPR Forum 2014-06-25 “Uppfinnaruppropet i Almedalen 2014: Inbjudan till Regeringen och Socialdemokraterna” (www.mynewsdesk.com/se/ipr-forum/pressreleases/uppfinnaruppropet-almedalen-2014-inbjudan-till-regeringen-och-socialdemokraterna-1012887)

IPR Forum är en frist?ende ideell förening, etablerad av en grupp professionella uppfinnare, framst?ende forskare, entreprenörer och experter inom bl.a. juridik, immaterialrätt, statskunskap, nationalekonomi och företagsekonomi.
IPR Forums övergripande syfte är att p?visa brister i dagens rättssystem och identifiera andra faktorer som idag hindrar uppfinnare, forskare och entreprenörer att försvara sina immateriella rättigheter och äganderätten till det de skapat.
IPR Forums m?l är att p?verka s? att inflödet av nya uppfinningar till svensk industri ökar och att nya företag, baserade p? uppfinningar, ?ter ska kunna startas i Sverige. Därmed skapas fler arbetstillfällen i lönsamma och växtkraftiga industriföretag.
IPR Forum verkar bl.a. genom att:
? genomföra fallstudier av övergrepp p? uppfinnare
? identifiera brott som beg?s p? IPR-omr?det
? identifiera brister i lagstiftningen
? analysera brister i hur lagen tillämpas
? analysera brister i hur brott utreds av ansvariga myndigheter
? ge utl?tanden och förslag p? ?tgärder för att förbättra rättsläget
PR Forum ? [email protected] ? Tel 08-51971160 ? Box 42109, 126 14 Stockholm

Top