SE

Den riktiga arbetsmarknadsregulatorn ? Bemanningsindikatorn Q2 2014

2014-09-15 13:25 Bemanningsföretagen Den riktiga arbetsmarknadsregulatorn ? Bemanningsindikatorn Q2 2014. Bemanningsbranschen sätter ?rligen 172 000 personer i jobb via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar. Vi möjliggör en konkurrenskraftig industri och effektivare offentlig verksamhet. Det har nu blivit dags att presentera statistik för ?rets andra kvartal.

Bemanningsbranschen sätter ?rligen 172 000 personer i jobb via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar. Vi möjliggör en konkurrenskraftig industri och effektivare offentlig verksamhet. Det har nu blivit dags att presentera statistik för ?rets andra kvartal.

Bemanningsbranschens omsättning uppgick till drygt 5,5 miljarder kronor under andra kvartalet 2014, vilket är en ökning med 5 procent jämfört med motsvarande kvartal ?ret innan. Kvartalsomsättningen har sedan 2011 legat stabilt runt 5 miljarder kronor.

Personaluthyrningen stod för 88 procent av branschens omsättning medan entreprenaderna utgjorde 6 procent. Omställning och rekrytering omsatte 3 procent var.

Industriförsäljningen utgjorde med sina 27 procent av omsättningen det största yrkesomr?det och växte under perioden med 12 procent. Logistikförsäljningen uppgick till 18 procent och växte under perioden med 10 procent. De största yrkesomr?dena storleksmässigt därefter är; administration med 14 procent och ekonomi med 9 procent. Hälsov?rd omsatte 8 procent, IT 7 procent, teknik 6 procent, callcenter 3 procent och marknadsföring 2 procent. Resterande 6 procent utgjordes av n?gra mindre yrkesomr?den.

Varför är bemanningsbranschen viktig?
Bemanningsbranschen tillför effektiva möjligheter för företag och offentlig verksamhet att hantera sina variationsbehov och snabbt kunna anpassa sin verksamhet till nya organisationsformer som möjliggör en fortsatt god konkurrensförm?ga. Branschen skapar riktiga jobb och tränger undan p?huggsjobb. Bemanningsbranschen är en mycket viktig väg in p? arbetsmarknaden bland annat för ungdomar och personer med utländsk bakgrund. Hela branschen verkar som en stor effektiv arbetsmarknadsregulator.

I flera länder är branschen betydligt större än i Sverige, det finns allts? en stark tillväxtpotential. För att utveckla branschens möjligheter att f? fler individer i jobb och öka konkurrenskraften krävs korrekta regleringar, nytänkande kring arbetsförmedlingens roller samt yrkesintroduktioner. Branschen m?ste f? fortsätta verka under ordnade former och skapa riktiga jobb. Ytterligare regleringar och begränsningar av branschen är en hämsko för konkurrenskraft, jobbskapande och en väl fungerande arbetsmarknad.

A to już wiesz?  Hewlett-Packard optimaliserer kundekommunikasjonen for Gjensidige Forsikring

Henrik Bäckström
Förbundsdirektör, Bemanningsföretagen

För ytterligare information kontakta
Henrik Bäckström
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen
08 762 69 68 / 070 345 69 68

Hans Uhrus
Presschef Bemanningsföretagen
076 895 01 01
[email protected]

V?r bransch sätter ?rligen 172 000 personer i jobb via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.
www.svenskamodellen.org
V?r bransch sätter ?rligen 172 000 personer i jobb via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.
Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 500 medlemsföretag, varav över 440 är auktoriserade bemanningsföretag och/eller auktoriserade omställningsföretag. Bemanningsföretagen ing?r i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.
Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna f?r tillg?ng till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt.
Medarbetarna f?r möjlighet att utvecklas p? en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens fr?n m?nga olika arbetsplatser ger.
I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens. www.bemanningsforetagen.se
Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy