SE

Del?rsrapport Sparbanken Syd

Sparbanken Syd uppvisar efter första halv?ret en fortsatt stark finansiell stabilitet, ett ökat eget kapital som uppg?r till 1 175 Mkr och en förstärkt kapitaltäckningsgrad om 20,9 %.

Banken har en stabil affärsvolym om 24,5 Mdr och ett resultat efter skatt som uppg?r till 20 Mkr efter första halv?ret 2014.

“- Med fokus p? lönsamhet och solida finanser lägger vi grunden för att bedriva sparbanksverksamhet i m?nga ?r framöver. Vi ser att kombinationen av traditionella sparbanksvärderingar och moderna banktjänster levererade personligt och lokalt kommer att efterfr?gas i allt högre grad, säger Sparbanken Syds VD Susanne Kallur.”

För ytterligare information vänligen kontakta:
Susanne Kallur, VD Sparbanken Syd, telefon 070-305 19 09
Andreas Narsell, marknadschef Sparbanken Syd, telefon 0411-82 21 57

Om Sparbanken Syd
Sparbanken Syd är landets äldsta äkta sparbank och grundades 1827. Affärsvolymen är idag drygt 24 miljarder. Vi erbjuder v?ra kunder p? s?väl privat- som företagssidan ett brett spektra av finansiella tjänster och välutbildade och engagerade r?dgivare. Vi har ca 160 medarbetare vid sex kontor i södra Sk?ne samt Telefonbank, Internet- och Mobilbank. Sparbanken Syd är en helt frist?ende sparbank och har inga aktieägare. Istället ?terinvesterar vi via v?r stiftelse en del av v?r vinst i v?rt verksamhetsomr?de. Läs mer p? www.sparbankensyd.se
Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy