SE

DEL?RSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

Informationsmemorandum avseende Kentima Holding ABs (publ) tidigare aviserade företrä-desemission finns nu tillgängligt p? www.kentima.se och www.vhcorp.se. Informationsmemorandum i tryckt version kan ocks? beställas fr?n Kentima p? telefon 046-25 30 40 alternativt [email protected] eller fr?n Västra Hamnen Corporate Finance p? telefon 040-20 02 50 alternativt [email protected]
Informationsträffar
I samband med företrädesemissionen arrangeras informationsträffar till vilka befintliga aktieägare s?väl som andra intresserade härmed bjuds in. Presentationer arrangeras p? följande platser och tidpunkter:

21 maj 2014
Stora analyskvällen hos Aktiespararna Göteborg, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg, kl. 14.00-21.00. Anmälan sker p? Aktiespararnas hemsida senast den 16 maj 2014:
www.aktiespararna.se/analyskvall-goteborg.
22 maj 2014
Företagspresentation hos Remium Stockholm, Kungsgatan 12-14, 4 tr, Stockholm, kl. 12.00-13.00. Anmälan sker per e-mail: [email protected], via länk som skickas ut i samband med inbjudan eller via länk som läggs upp p? www.introduce.se. Begränsat antal platser.
22 maj 2014
Företagspresentation hos Västra Hamnen Corporate Finance Malmö, World Trade Center, Jungmansgatan 12, Malmö kl. 18.00-20.00. Anmälan sker till Västra Hamnen Corporate Finance per e-mail: [email protected] senast den 20 maj 2014.

Kentima är ett helägt dotterbolag till Kentima Holding AB som är noterat p? NASDAQ OMX First North. Kentima har fyra egenutvecklade produktomr?den: överordnad mjukvara för videoövervakning, industridatorer, operatörspaneler samt mjukvara för att övervaka, presentera och optimera olika typer av produktioner.
Kentima är ett innovativt företag och tillverkar produkter som inneh?ller en mängd unika funktioner för b?de systemintegratörer och slutanvändare. M?lsättningen är att Kentimas produkter ska ha en hög användarvänlighet trots att de inneh?ller ett stort antal avancerade funktioner. Genom ett aktivt samarbete med välkända svenska exportföretag, finns företagets produkter redan installerade hos olika typer av slutkunder runt om i hela världen. Exempel p? slutkunder är n?gra av världens största gruvor, internationella flygplatser i Peking, Dallas och London, köpcentret Emporia i Malmö, Skärholmen Centrum i Stockholm och Operahuset i Oslo. Samtliga av dessa kunder har extremt höga krav p? säkerhet, funktionalitet och kvalitet.
Produktomr?den:
? HMI/SCADA Software, WideQuick
? Video Management Software, Ethiris
? Industrial Computers, Oe
? Operator Panels, WideQuick HMI Panel

Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission AB.
Ethiris och WideQuick är registrerade varumärken.
www.kentima.se
Bifogade filer

Similar Posts