SE

Del?rsrapport januari – mars 2014 för Novotek

Möjlighet till fler bosparpoäng, smidigare hantering av bosparandet p? nätet och möjlighet att spara i etiska fonder ? det är n?gra nyheter i HSBs bosparande.

Alla HSBs bosparare har nyligen f?tt ett brev hem med information om förändringar i bosparandet. Det blir b?de enklare och mer fördelaktigt att spara för ett framtida boende i HSB, där bosparandet är en bärande idé som funnits med sedan starten 1923.
Bosparande ger förtur
Att spara ihop till sitt boende eller ?tminstone till kontantinsatsen, är i dag mer aktuellt än n?gonsin. Att bospara i HSB ger dessutom poäng som ger förtur till HSBs nybyggda bostäder och omkring 25000 hyresrätter runt om i Sverige. En förbättring för bospararna är att HSB har förhandlat fram mer fördelaktiga villkor för l?n vid nyproduktion. Det innebär att b?de markinnehav och produktionstakt kommer att öka framöver ? HSB bygger p? m?nga platser i landet och för alla m?lgrupper.
Nytt tak för bosparandet
Fr?n och med 1 maj g?r det att f? 5 bosparpoäng i m?naden genom att spara 500 kronor.
? Under de senaste 10 ?ren har man maximalt kunnat f? 3 poäng genom att spara 300 kronor. Under samma period har bostadspriserna har skjutit i höjden. Bankerna har även höjt kraven s? att den person som vill köpa en lägenhet nu m?ste ha 15 procent till kontantinsatsen. Därför ser vi det som naturligt att erbjuda ett nytt tak för bosparandet, säger Emma Sarin, projektledare för Medlemsutveckling p? HSB Riksförbund.
Öppna bosparande p? nätet
Andra nyheter för HSBs bosparare är att det fr?n och med maj g?r att hantera sitt bosparande via nätet. Det blir ocks? möjligt att öppna ett nytt bosparande p? nätet, ?t sig själv eller n?gon annan ? kanske ett barn eller barnbarn. Och precis som tidigare g?r det att välja p? olika sparformer, men nu kompletterat med möjligheten att spara l?ngsiktigt i etiska fonder. Läs mer om nyheterna i HSBs bosparande här.

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas. HSB är Sveriges största bostadskooperation med:
ca 548 000 medlemmar
ca 3 900 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
31 regionala HSB-föreningar
HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem ? en röst.

Similar Posts