DEL?RSRAPPORT FÖR MINDMANCER AB (PUBL) 2014

April ? 30 juni 2014
Omsättningen uppgick till 4,7 MSEK (7,7)

Minskningen beror i sin helhet p? att kunderna valt kortare bindningstider, ordering?ngen ökade med 3%

Bruttoresultatet uppgick till 3,4 MSEK (6,7)

Rörelseresultatet uppgick under perioden till -1,6 MSEK (2,9), minskningen jämfört med föreg?ende ?r beror i huvudsak p? planerade kostnadsökningar och av att kunderna valt kortare bindningstider

Utvecklingen under andra kvartalet följer planen och mycket kraft har lagts p? att bygga organisationen och förbereda inför 2015
Abonnemangsportföljen fortsätter öka och det med l?ga kundavg?ngar
Periodens resultat efter skatt uppgick till -1,8 MSEK (2,7)
Under första halv?ret ökade leveranser av nya system med 31%
Mindmancer har erh?llit patent för hantering av videolarm för intelligent kamerabevakning
Mindmancer utökar samarbetet med Skan-Kontroll i Norge genom samaktivitet p? mässor

Utdrag ur VD kommentar
Ordering?ngen växte med 3 procent medan antalet levererade system var 11 procent lägre än samma period föreg?ende ?r. Minskningen kan härledas till ett projekt med en större beställning till flera skolor som dragit ut p? tiden.

Abonnemangsportföljen fortsätter att öka med nya kunder och har fortsatt l?ga kundavg?ngar. Sett över det första halv?ret ökade leveranserna av nya system med 31 procent.

Vi ser tv? tydliga trender p? marknaden. Fortsatt stark tillväxt av intelligent kamerabevakning samt konsolideringar inom säkerhetsbranschen. Vi tror att dessa trender kommer att fortsätta allt eftersom marknaden utvecklas och mognar och Mindmancer kommer ta en aktiv roll i denna händelseutveckling.

Mindmancer erbjuder ett brett urval av produkter och tjänster för intelligent kamerabevakning kopplat till certifierade larmcentraler. Bolagets produktutbud best?r av Skolbevakaren, Byggbevakaren och Omr?desbevakaren.

Mindmancer är ledande p? bygg- och skolbevakning i Sverige och stor leverantör av intelligent kamerabevakning till industriföretag. Bolaget har verksamhet i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Polen samt levererar till övriga Europa och USA.

Bifogade filer

Tags , ,

Related posts

Top