SE

Del?rsrapport för Enzymatica AB (publ) januari-mars 2014

Tillväxt med 86 % och stark försäljning via apoteken
1 januari?31 mars 2014
Nettoomsättningen uppgick till KSEK 2 522 (1 358).
Resultat efter skatt uppgick till KSEK -6 472 (-2 546).
Resultat per aktie uppgick till SEK -0,34 (-0,14).
Likvida medel uppgick till 77 (6 550).
Väsentliga händelser under perioden
Organisationen förstärktes med ny CFO och Senior Communications Officer.
Lanseringsplanen för en egenutvecklad munsköljsprodukt mot tandköttsinflammation offentliggjordes.
Avtal slöts med Pharmaxim för försäljning av ColdZyme p? svenska flygplatser.
Väsentliga händelser efter periodens utg?ng
En nyemission genomfördes, vilket tillförde bolaget 83,6 MSEK före emissionskostnader.
Nyckeltal
(KSEK)jan?mar
2014jan?mar
2013jan?dec
2013
Nettoomsättning2 5221 35810 489
Bruttomarginal, %726069
Rörelseresultat -6 486-2 544-16 209
Kassaflöde fr?n den löpande verksamheten-4 009-1 865-18 429
Soliditet, %47,779,760,5
Genomsnittligt antal anställda888

VD-kommentar: ColdZyme avancerar till apotekens topp 3-lista
Det positiva engagemang som vi skapade för ColdZyme hos apoteken under slutet av 2013 resulterade i stark försäljning till konsument under första kvartalet 2014. Den senaste rapporten fr?n Nielsen ScanTrack visar att ColdZyme tog marknadsandelar och avancerade till topp 3-listan över de mest s?lda förkylningsprodukterna hos apoteken. Det är glädjande att vi p? mindre än sex m?nader f?tt marknadens accept inom ett mycket konkurrensutsatt segment.
Försäljningen är särskilt positiv med tanke p? ?rets milda förkylningssäsong och att apoteken gjorde stora inköp och byggde lager under slutet av 2013. Tillväxten p? 86 % skall dock jämföras med förra ?rets första kvartal d? ColdZyme inte var fullt lanserad p? apoteken.
Den positiva utvecklingen stärker oss inför v?r kommande expansion till Norge och Danmark, där v?rt arbete med att sluta avtal med rikstäckande apotekskedjor p?g?r. I linje med v?r strategi fortsätter vi även att förhandla med internationella aktörer för n?gra europeiska marknader.
Vi fortsätter att bygga bolaget och investerar för framtiden. Under v?ren har vi förstärkt v?r organisation med rekryteringar inom alla verksamhetsdelar och v?rt arbete med listbytet till Nasdaq OMX Small Cap fortg?r med avsikten att genomföras senast i september.
Kapitalanskaffningen som vi genomfört under v?ren ger oss möjligheter att beh?lla en hög expansionstakt. Enligt plan kommer vi under andra halv?ret att lansera en ny produkt mot munh?lans sjukdomar i Sverige och flera veterinärprodukter p? den nordamerikanska marknaden.
Med satsningar p? nya produkter, en förstärkt teknologiplattform och nya geografiska marknader skapar vi förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling för Enzymatica.
Michael Edelborg Christensen, VD
För mer information, kontakta:
Michael Edelborg Christensen, VD Enzymatica AB (publ)
Telefon: 0768-14 41 66. Mail: [email protected]
Johan Wennerholm, CFO, Enzymatica AB
Telefon: 0730-42 99 97. Mail: [email protected]
För fullständig rapport se bifogad PDF

Om Enzymatica AB (publ)
Enzymatica AB (publ) är ett publikt bioteknikbolag med fokus p? forskning, utveckling och försäljning av produkter baserat p? en patenterad enzymteknologi. Enzymatica använder sig av ett marint enzym, ett köldanpassat trypsin fr?n djuphavstorsk. Enzymatica har flera projekt i pipeline mot sjukdomar p? hud-, svalg- och slemhinna. Enzymatica har idag tv? registrerade medicinteknik produkter; PeriZyme? Tuggummi CE mot munh?lans sjukdomar samt ColdZyme? Munspray CE mot förkylning, som nyligen lanserats p? apotek och hälsofack i hela landet.
Om Enzymatica p? webben
Enzymaticas Pressrum ?
Enzymaticas Webbplats ?
Enzymatica p? LinkedIn ?
Enzymatica p? Twitter ?
För Investerare ?
För Investerare ?
ColdZyme Webbplats ?
ColdZyme p? facebook ?

Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy