Debattartikel: Företagande p? lika villkor är det enda sunda alternativet

Om Kassaregisterlagen handlar om sund konkurrens p? lika villkor ska det inte finnas n?gra undantag, vare sig p? grund av storlek eller orsakat av väderförh?llanden. Alla företag ska följa samma regler och lagar, annars skickar det fel signaler.

I januari 2010 kom Kassaregisterlagen. Ihop med den kom ocks? undantag. Bland annat sökte och fick de största företagen, som exempelvis Ica och H&M, undantag fr?n kravet p? att använda certifierade kassaregister. Torg- och marknadshandel befriades generellt fr?n lagkravet.
Redan 2009 bjöd Hogia in företagare till ett informationsmöte om kassaregisterlagen och vad den skulle komma att innebära. Uppfattningen om lagen och syftet med den var övervägande positiv bland deltagarna. Dock reagerade flera negativt p? att lagen inte skulle gälla för alla typer av handel.
Nu har lagen ändrats och fr?n och med 1 januari 2014 omfattas även torg- och marknadshandel av kassaregisterlagen. Däremot är fortfarande m?nga större företag undantagna.
Efter n?gra ?rs utvärdering är de flesta i dag mycket positiva till lagen. Man ser att syftet med konkurrens p? lika villkor uppn?s och enligt den effektmätning som Skatteverket har l?tit göra, har det ocks? kommit in mer skatteintäkter till staten, vilket givetvis är önskvärt.
Aktörer inom torg- och marknadshandeln är dock skeptiska och hävdar bland annat att de kassaapparater som krävs för att följa lagen inte är elsäkrade för utomhusbruk. Problemet verkar dock inte gälla för annan elektrisk utrustning, som exempelvis betalterminaler, v?gar och grillar. Det är givetvis viktigt att man lyfter fr?gan om elsäkerhet och att man säkerställer att apparaterna är anpassade för den miljö som de används i. Men det gäller alla elektriska apparater och inte specifikt kassaapparater.
Jag anser att det är viktigt att kassaregisterlagen st?r fast och att undantagen slopas. Att alla företag f?r driva sin verksamhet p? lika villkor: Det är sunt företagande.
Thor Johnsson, partneransvarig, Hogia Business Products och ordförande i Kassaregisterr?det
Hogia-gruppen best?r av 27 bolag i Norden och Storbritannien med sammanlagt 550 medarbetare. Med programvaror som gemensam nämnare bedriver Hogia-gruppen i dag verksamhet inom tre omr?den: ekonomi- och affärssystem, personaladministrativa system och transportsystem. Välkommen att läsa mer p? www.hogia.se.

Related posts

Top