DeAWM lanserar ny l?gkostnads-ETF med exponering mot USA

Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM) utökar sortimentet av ETF:er med lanseringen av en direkt replikerande ETF som följer indexet MSCI USA. Den ?rliga avgiften (TER)* uppg?r till 0,09 % per ?r (9 punkter).
Db X- trackers MSCI USA Index UCITS ETF (DR) ger exponering mot medelstora och stora amerikanska företag och följer över 600 underliggande aktier. MSCI USA indexet är en av de viktigaste jämförelseindexen för den amerikanska aktiemarknaden.
Med l?ga förvaltningsavgifter, vill db X-trackers ‘fokus-ETF:er? tillgodose behoven för alla typer av investerare. Övrigafokus-ETF:er ger exponering mot aktieindexen FTSE 100 , Euro Stoxx 50 och DAX, samtliga med en ?rlig avgift p? 0,09 %, vilket gör dem till de lägst prissatta ETF:erna i Europa inom sina respektive marknadssegment. I sortimentet ing?r även den konkurrenskraftigt prissatta db X-trackers Nikkei 225 UCITS ETF (DR), som har en ?rlig avgift p? 0,25 % och ?terigen är den billigaste ETF:en för just denna marknadsexponering (källa: DB Research, som vid 8 maj 2014).
Samtliga ETF:er i fokussortimentet är fysiskt replikerade db X-trackers MSCI USA Index UCITS ETF (DR) kommer inte använda sig av värdepappersutl?ning.
Johan Stackelberg, chef p? DeAWM i Norden:” V?r nya ETF som följer indexet MSCI USA har redan lockat över 200 miljoner dollar i investeringar före den officiella noteringen. Intresset för v?ra passiva investeringsprodukter är fortsatt högt.”
Db X- trackers MSCI USA Index UCITS ETF (DR) har noterats p? Deutsche Börse.

För ytterligare information kontakta:
Carlos Cancino
Presskontakt
Tel: +46 76-836 98 73
Epost: [email protected].se
Johan Stackelberg
Managing DirectorHead of DeAWM Nordic Region
Tel: +46 8-463 55 39
Epost: [email protected]

Db X-trackers fokus-ETF:er

ETFTER (%) per ?rISINTicker
db x-trackers MSCI USA Index UCITS ETF (DR)0.09IE00BJ0KDR00XD9U
db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR) 0.09LU0838780707XDUK
db x-trackers DAX? UCITS ETF (DR) 0.09LU0274211480XDAX
db x-trackers DAX? UCITS ETF (DR) ? Income 0.09LU0838782315XDDX
db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF (DR)0.09LU0380865021XESC
db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF (DR) ? Income0.09LU0274211217XESX
db x-trackers Nikkei 225 UCITS ETF (DR)0.25LU0839027447XDJA

För mer information besök www.etf.db.com
* Investerare bör vara medvetna om att utöver den heltäckande avgiften kan ETF:en bli belastad andra kostnader vilka kan negativt p?verka investeringen i förh?llande till underliggande index. N?gra exempel p? s?dana avgifter är: courtage och andra transaktionskostnader, finansiella transaktionsskatter eller stämpelskatter samt eventuella skillnader i beskattning av antingen kapital eller utdelning i det relevanta underliggande indexet och faktisk beskattning av antingen kapital eller utdelning fr?n ETF:en. Den exakta p?verkan av dessa kostnader kan inte i förväg räknas ut p? ett tillförlitligt sätt eftersom det beror p? en rad olika icke-statiska faktorer. Investerare uppmanas att konsultera de reviderade ?rsrapporterna, och även de oreviderade halv?rsrapporterna, för detaljer.
Risker
Investerare bör notera att db X-trackers UCITS ETF:er inte är kapitalskyddade eller garanterade. Investerare bör vara införst?dda med möjligheten och kunna klara av förluster p? delar eller hela det investerade kapitalet.
Aktier i db X-trackers UCITS ETF:er som köps p? andrahandsmarknaden kan vanligtvis inte säljas tillbaka till den aktuella fonden. Investerare m?ste köpa och lösa in dessa aktier p? sekundärmarknaden med hjälp av en mellanhand (t.ex. en marknadsgarant eller en börsmäklare) vilket kan medföra avgifter (detta beskrivs ytterligare i gällande prospekt). Vidare kan investerare f? betala än den aktuella NAV-kursen vid köp av aktier, respektive erh?lla ett lägre försäljningspris än den nuvarande NAV-kursen vid försäljning av aktier i db X-trackers UCITS ETFer p? sekundärmarknaden.
Investeringar i fonder innebär m?nga risker, bland andra, generella marknadsrisker, kreditrisker, valutarisker, ränterisker och likviditetsrisker. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i db X-trackers UCITS ETFer kan b?de öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren f?r tillbaka hela det insatta kapitalet.
Deutsche Asset & Wealth Management
Med ? 934 miljarder i förvaltat kapital (per 31 mars 2014), är Deutsche Asset & Wealth Management ? en av världens ledande kapitalförvaltare. Deutsche Asset & Wealth Management erbjuder individer och institutioner traditionella och alternativa investeringar i samtliga större tillg?ngsslag. DeAWM erbjuder ocks? skräddarsydda lösningar, förmögenhetsförvaltning och private banking-tjänster till förmögna privatpersoner.
? Deutsche Asset & Wealth Management är varumärket p? kapitalförvaltningsenheten inom Deutsche Bank-koncernen. De juridiska personer som erbjuder produkter eller tjänster inom ramen för Deutsche Asset & Wealth Management varumärke listas i kontrakt, säljmaterial och annan produktinformation.
Viktigt. Detta pressmeddelande har endast upprättats i informationssyfte och utgör inte ett erbjudande eller en rekommendation att ing? n?gon transaktion. Vi hänvisar till db X- trackers web för Faktablad och/eller Basfakta för Investerare (KIID) och/eller det fullständiga Prospektet för varje delfond för mer information om Deutsche Banks börshandlade fonder. Dessa dokument finns även tillgängliga gratis fr?n Deutsche Bank, London Branch. Deutsche Bank AG (?DB?) är auktoriserad enligt tysk banklag (ID : 100003 behörig tillsynsmyndighet: BaFin – Den Tyska Federala Finansinspektionen) och regleras av Financial Conduct Authority (?FCA?) för den i Storbritannien bedriva värdepappersrörelsen i DB AG London Branch. DB har licens att bedriva gränsöverskridande verksamhet i hela det Europeiska Ekonomiska Samarbetsomr?det (?EES?). Vi hävisar till DB?s redovisning av licenser och gränsöverskridande tillst?nd under rubriken ?European Union Regulatory Background and Corporate and Regulatory Disclosures ? vilket kan läsas p? DB?s hemsida via länken https://www.db.com/en/content/eu_disclosures_uk.htm. P? begäran redovisar vi omfattningen av v?ra licenser och tillst?nd att bedriva gränsöverskridande verksamhet samt gällande regler vilka utfärdats av BaFin och/eller Finansinspektionen. Den registrerade adressen för Deutsche Bank AG, London Branch, är Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB. Direkt eller indirekt distribution av detta dokument i USA, Kanada eller Japan, eller till amerikanska medborgare eller bosatta i USA, är förbjudet.
? 2014 Deutsche Bank AG.

Deutsche Asset & Wealth Management
With ?934 billion of assets under management (as of March 31, 2014), Deutsche Asset & Wealth Management? is one of the world’s leading investment organizations. Deutsche Asset & Wealth Management offers individuals and institutions traditional and alternative investments across all major asset classes. It also provides tailored wealth management solutions and private banking services to high-net-worth individuals and family offices.
? Deutsche Asset & Wealth Management is the brand name of the Asset & Wealth Management division of the Deutsche Bank Group. The legal entities offering products or services under the Deutsche Asset & Wealth Management brand are listed in contracts, sales materials and other product information documents.

Related posts

Top