SE

Därför tar sparare ut tjänstepension p? korttid

a8

NYTT SÄTT ATT RENA VATTEN LOVORDAS
Produkten BioCool, som utvecklats av förtaget BioCool, fr?n Skellefte?, kan komma att revolutionerna vattenreningen i världen! Den tar nämligen snabbt och utan negativ miljöp?verkan död p? b?de acanthamöbor och parasiten cryptosporidium i dricksvatten. Detta visar studier som presenteras i senaste numret av tidskriften International Journal of Biomedical Laboratory Science.
Den nya desinficerande produkten BioCool har testats med avseende p? dess förm?ga att döda acanthamöban – en fritt levande amöba som finns i miljön i hela världen.
BioCool har tidigare testats och dessa tester visade att BioCool snabbt dödar bakteriearten E.coli. Studien som nu gjorts g?r ett steg längre och visar att BioCool ocks? tar död p? amöborna! Vad som gör detta möjligt är att BioCool när det blandas med vatten frisätter syre i en slags syreexplosion vilket dödar mikroorganismer, till exempel den vattenburna parasiten Cryptosporidium.
Miljömässiga fördelar
Utbrotten av diarrésjukdomen Cryptosporidios, som 2010 drabbade 10 000 människor i Östersund och som ?ret därp? slog till i Skellefte? är inga unika företeelser. Tarmparasiten Cryptosporidium, som smyger sig in i dricksvattnet, orsakar mycket lidande i hela världen, främst i utvecklingsländerna, men även i västvärlden. Här kan användande av BioCool vid vattenreningen vara ett effektivt sätt att döda amöborna.
I artikeln sammanfattas studien med konstaterandet att BioCool med fördel kan användas för att döda parasiter av amöbakaraktär i normalt dricksvatten. Författarna konstaterar ocks? att BioCool har miljömässiga fördelar jämfört med andra kemikalier, s?som klor eller silver, vilka brukar användas vid desinfektion av amöbor fr?n vatten.
Bakterier och virus kan hittas levande inne i en amöbakropp. Bakterier använder amöban som värd som skydd under sv?ra miljöförh?llanden för att överleva. Acanthamöban har bland annat hittats i vattentäkter, simbassänger och även i buteljerat vatten. Denna amöba har även upptäckts i nässlemhinnan och halsen hos till synes friska människor, i infekterade hjärnor och lungvävnader, fr?n hudskador hos patienter med nedsatt immunförsvar och fr?n hornhinnan hos patienter med hornhinneinflammation.
Artikeln fr?n International Journal of Biomedical Laboratory Science kan laddas ner fr?n: http://www.ijbls.org/upfile/Issues/201412410416.pdf
Mer information:
Maria Forssell, VD, BioCool AB, 070-2951679, [email protected]
BioCool AB grundades 2012 av innovatören och kemisten JanOlof Ericsson i Skellefte?. BioCool bygger p? de kemikalier som är säkra, effektiva och miljövänliga att använda. Företaget har produkter med olika användningsomr?den. BioCool Footcare och Medica används idag främst för att motverka olika fot?kommor genom en unik och effektiv metod.
www.bio-cool.se
International Journal of Biomedical Laboratory Science ges ut av International Federation of Biomedical Laboratory Sciences (IFBLS).
www.ijbs.org International Journal of Biomedical Laboratory Science (IJBLS) 2013 Vol. 2, No. 2:5-8.

A to już wiesz?  MECA ny tjänste- och reservdelsleverantör ?t Försvarets materielverk

ABI är Sveriges Nordligaste företagsinkubator som operativt hjälper företagare att skapa tillväxt och värde i sina företag. Verksamheten ägs av LTU holding, Norrlandsfonden, Längmanska företagarfonden, Lule?- och Skellefte? kommun och finansieras utöver ägarna av ALMI Inkubation Sverige. ABI stöttar idag 24 medlemsföretag och har ett flertal i startgroparna. Gilla oss p? Facebook

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy