SE

Danska Golfförbundet väljer Traveas till mediapartner

Traveas Media, som tidigare har Svenska och Norska Golfförbundet som kund, har nu tecknat ett gemensamt avtal med Danska Golfförbundet i syfte att erbjuda unika och exklusiva annonslösningar mot branscher först och främst utanför golfmarknaden.

Genom detta avtal stärker Traveas sin position som det ledande mediasälj- och annonshanteringsbolaget inom golf i Norden. Tillsammans med det uppdrag Traveas Media har för Svenska Golfförbundet och Norska Golfförbundet har Traveas Media ett mediaförsäljningsansvar om ca 38 mkr mot m?lgruppen golfare. Med detta avtal kan vi nu erbjuda en mer komplett annonslösning över hela Skandinavien. Genom detta samarbete har nu annonsörer chans att teckna ett avtal med en leverantör och n? cirka 750 000 golfare i Norden. Detta stärker v?rt erbjudande mot annonsörer utanför golfbranschen och i takt med att golfandet nu ser ut att öka igen i alla tre länderna borde detta ses som en mycket viktig och kommersiellt intressant m?lgrupp för flera företag.
N?gra kommentarer fr?n parterna:
? Vi p? Danska Golfförbundet är glada att nu vara en del av Traveas totala annonserbjudande. Traveas har en l?ng erfarenhet av att arbeta mot kunder som är intresserade av att kommunicera med golfare. Med detta samarbete tror vi att vi gemensamt ska kunna erbjuda n?got som är lockande för flera kunder, säger Jesper Skotte, Försäljningschef p? Danske Golf Union.
? Detta avtal bekräftar att v?r l?ngsiktighet i arbetet med försäljnings- och annonshanteringsansvaret för Svenska och Norska Golfförbundets samtliga medier har varit lyckat b?de strategiskt och operativt. Vi är stolta över förtroendet fr?n Danske Golfförbundet. Det är ännu ett kvitto p? att vi är bra p? det vi gör. Att kunna knyta ihop all försäljning i en gemensam struktur ger oss givetvis större möjligheter till effektivitet, segmentering, träffsäkerhet och leverans för v?ra annonsörers kampanjer, säger Gustaf Karling, VD Traveas AB.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jesper Skotte, Försäljningschef, Dansk Golf Union
E-post: [email protected]
Tel: +45 4326 2685
Gustaf Karling, VD, Traveas AB
E-post: [email protected]
Tel: +46 707 66 26 80

Traveas ? the best of two worlds: Technology & Media
We think that great companies will be defined by their ability to handle change. And change is surely something that Traveas have gone through, many times. We´ve gone from being a small startup with nisched mobile services for the travel industry, to become a public company with two different business areas: Technology & Media.
TRAVEAS TECHNOLOGY is a leading Scandinavian sales and marketing automation company for ancillary services. Traveas Technology specialises within personalised automation ? we turn basic digital footprints into personalised sales and marketing conversations, adding new revenue to each and every booking.
TRAVEAS MEDIA – Traveas is more than a media ad sales company! We are an outsourcing partner for the full process of selling media advertising. Through experience, knowledge and relevance we help our clients to fulfill their obejctives as being, or becoming, a leading media channel. Our mission: “To turn content into value”.
Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #ANGI   #Nordisk Film Distribution   #Pan Vision   #Warner Bros