SE

Crosskey utvecklar Marginalen Banks nya internetbank

a8

Marginalen Bank tar hjälp av Crosskey i moderniseringen av sina digitala tjänster och lanserar en ny internet- och mobilbank för privatpersoner och företag. Den nya internetbanken ger kunderna tillg?ng till alla produkter p? ett och samma ställe och de f?r en samlad bild av sitt engagemang. Avtalet innefattar Crosskeys eBanking produkt som levereras som en tjänst där Crosskey ansvarar för allt fr?n h?rdvara till de funktioner som används av slutkunden.
Crosskeys eBanking plattform är en optimal lösning för att p? ett användarvänligt sätt kunna hantera säker kommunikation mot slutkunden i digitala kanaler, oberoende av vilket basbanksystem som finns som grund. I och med den här leveransen samlar Marginalen Bank nu sin självservicekanal och sin digitala kommunikation mot slutkunden till en plats istället för att ha flera olika tjänster. Projektet innebär även en förnyelse av de digitala kanalernas look-and-feel.
Flexibilitet och användarvänlighet i fokus
?Vi valde Crosskeys eBanking lösning eftersom de har den djupa tekniska expertis och den leveransförm?ga som behövs för att leverera ett s? här omfattande projekt där deras lösning integreras mot v?ra existerande system. V?r nya internet- och mobilbank kommer att erbjuda en hög användarvänlighet för v?ra kunder. Plattformen gör det dessutom möjligt för oss att erbjuda v?ra kunder ett mer personifierat erbjudande samt ger goda förutsättningar för att ytterligare utveckla internetbanken framöver?, säger Arnaud Froment, IT-chef p? Marginalen Bank.
Modulbaserat erbjudande
Crosskey har under de senaste ?ren satsat stort p? att modularisera sitt erbjudande för att kunna erbjuda kunden den lösning som passar kundens affärsmodell bäst. Crosskeys eBanking produkt som nu levererats till Marginalen Bank är ett bra exempel p? detta där Crosskeys stand-alone lösning integrerats mot kundens existerande system.
?Vid utvecklandet av v?ra produkter har vi alltid slutkunden i ?tanke där kunden i det här fallet kommer f? uppleva en modern och användarvänlig internetbank där man p? ett översk?dligt sätt kan f? en bild av sitt engagemang i banken. Vi är stolta över att ha f?tt Marginalen Banks förtroende att utveckla deras digitala kanaler d? just de digitala kanalerna är Marginalen Banks främsta mötesplats med deras kunder?, säger Joakim Isaksson, Affärsomr?deschef eBanking p? Crosskey.
För mer information kontakta:
Joakim Isaksson, Affärsomr?deschef, eBanking, Crosskey
Tel: +358 40 583 3199
E-post: [email protected]
Arnaud Froment, IT-Chef, Marginalen Bank
Tel: +46 10 495 1217
E-post: [email protected]
Charlotta Wretdal, Communications & Marketing Manager, Crosskey
Tel: +358 40 534 9156
E-post: [email protected]

Crosskey erbjuder produkter och tjänster inom banking, ebanking, kapitalmarknad samt kort & mobila betalningar. Vi vänder oss till sm? och medelstora banker, konsumentföretag samt aktörer inom finans- och kapitalmarknad. Crosskey är ett dotterbolag till ?landsbanken Abp och har i dagsläget drygt 200 medarbetare. Huvudkontoret finns i Mariehamn med lokalkontor i Stockholm, Vanda och ?bo. V?ra kunder finns i huvudsak p? den nordiska marknaden och i Baltikum, bland dem finns ?landsbanken, Lokal-Tapiola Bank, S-Banken, DNB, Evli och Elisa. www.crosskey.se

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy