Forsikring

COOP Norge Handel og REMA 1000 inng?r innkj?pssamarbeid

Dersom Konkurransetilsynet helt eller delvis godkjenner ICA/NorgesGruppen-samarbeidet, starter COOP Norge Handel og REMA 1000 et felles innkj?psselskap. Avtalen er signert, og innkj?psselskapet har f?tt navnet CORE. Det eies 50/50 prosent av de to partene.
– Vi har inng?tt avtalen for ? sikre v?r konkurransekraft og forbrukernes interesser i en dagligvarebransje med stadig skjevere konkurranse. Gjennom et felles innkj?psselskap kan vi fremforhandle innkj?pspriser og -betingelser som sikrer at vi fortsatt kan konkurrere hardt om kundene, sier administrerende direkt?r Svein Fanebust i COOP Norge Handel og administrerende direkt?r Ole Robert Reitan i REMA 1000.
COOP Norge Handel og REMA 1000 har lagt inn en klausul i avtalen som inneb?rer at den termineres dersom ICA/NorgesGruppen-avtalen i sin helhet blir stoppet.
– Vi mener den beste l?sningen vil v?re at Konkurransetilsynet stopper avtalen mellom NorgesGruppen og ICA. Avtalen gir NorgesGruppen en markedsmakt som er skadelig b?de for konkurransen i dagligvarebransjen og for norske forbrukere. Denne avtalen vil rokke s? kraftig ved konkurransevilk?rene i dagligvarebransjen, at vi m? inng? et innkj?pssamarbeid med REMA 1000 for ? kunne opprettholde v?rt omfattende butikknett og tilby v?re kunder varer til lave priser, sier Fanebust.
– Dette er v?r n?dutgang for ? sikre konkurranse og dermed et godt vareutvalg og fortsatt lave priser for kundene v?re. ICA/NorgesGruppen-samarbeidet gj?r det n?dvendig for COOP og REMA 1000 ? gj?re noe for ? opprettholde en konkurransedyktig posisjon i det norske dagligvaremarkedet, sier administrerende direkt?r i REMA 1000, Ole Robert Reitan.
Samarbeidet vil gjennomf?res i regi av et eget aksjeselskap, CORE, som eies og kontrolleres 50/50 prosent av COOP Norge Handel og REMA 1000. Samarbeidet vil kun omfatte innkj?p, ikke distribusjon. Fellesselskapet CORE vil forhandle innkj?psbetingelser med leverand?rene for b?de COOP Norge handel og REMA 1000.
Fanebust og Reitan understreker at COOP og REMA 1000 fortsatt vil v?re t?ffe konkurrenter i kampen om markedsandeler og kunder.
– Konkurransen mellom Rema 1000 og COOP vil fortsatt v?re knallhard selv om vi samarbeider om innkj?p fra dagligvareleverand?rene. Det vil v?re den kjeden som har den mest effektive driften, de mest attraktive konseptene, de laveste prisene, de beste beliggenhetene og den beste servicen som vil vinne kundene. Denne konkurransen kommer kundene til gode, sier de.
Konkurransetilsynet er varslet om inng?elsen av innkj?pssamarbeidet. I utarbeidelsen av avtalen har partene lagt vekt p? at den skal v?re i tr?d med gjeldende konkurranselovgivning.

Kontakt
Mette Fossum Beyer, direkt?r for kommunikasjon og samfunnskontakt i REMA 1000,
e-post: [email protected], tlf. 950 60 052
Kristin Paus, konst. informasjonsdirekt?r i Coop Norge,
e-post: [email protected], tlf. 916 02 752

Coop er en av fire store dagligvareakt?rer i Norge og driver i dag 820 dagligvarebutikker innenfor seks kjedekonsepter: Coop Obs!, Coop Extra, Coop Prix, Coop Mega, Coop Marked og Smart Club. Coop har ogs? 30 store byggevarehus og flere faghandelsprofiler. I tillegg til detaljhandel driver Coop eiendoms- og industrivirksomhet. Coop eies av kundene selv gjennom deres medlemskap i et av 109 samvirkelag. Per i dag har Coop 1,38 millioner medlemmer.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Lund Smidt   #Mikael Hedl   #Samport Den   #Samport Payment Services