SE

Chockhöjd fastighetsskatt i Stockholm ? om (S) ger (V) inflytande

Nästan 4 av 10 sm?husägare i Stockholms län kan f? kraftigt höjd fastighetsskatt vid ett regeringsskifte. I snitt skulle skatten för dessa öka med 16 000 kronor per ?r. 3 av 10 som drabbas har en inkomst under 25 000 kronor per m?nad. Det framg?r av en ny rapport fr?n Skattebetalarna.
Avsaknaden av gemensamma besked fr?n oppositionspartierna innebär att ingen i dag vet utfallet av ett eventuellt regeringsskifte, mer än att även Vänsterpartiet d? lär f? inflytande över skattepolitiken. Skattebetalarna har därför, med underlag fr?n SCB, granskat de privatekonomiska effekterna av Vänsterpartiets förslag om ?terinförd fastighetsskatt för sm?hus med taxeringsvärde över 3 miljoner kronor. Förslaget p?minner om de rödgrönas gemensamma inför valet 2010.
Resultatet är oroande, inte minst för dem med l?ga eller normala inkomster:
? 36 procent av Stockholms läns sm?husägare f?r höjd fastighetsskatt om Vänsterpartiets förslag f?r gehör i framtida regeringsförhandlingar.
? Skatteuttaget skulle öka med 1,8 miljarder kronor enbart i Stockholms län.
? I genomsnitt ökar skatten med 16 000 kronor för länets sm?husägare med taxeringsvärden över 3 miljoner kronor.
? 4 av 10 som f?r höjd skatt med förslaget är att betrakta som l?g- eller normalinkomsttagare.
? Nästan 6 av 10 av alla sm?hus som drabbas av den nya skatten ligger i Stockholms län.
– Det är en falsk trygghet Magdalena Andersson försöker ingjuta bland sm?husägare när hon säger att socialdemokraterna inte har n?gra planer p? att ?terinföra fastighetsskatten. Detta besked är inget värt s? länge ett gemensamt besked fr?n de rödgröna partierna uteblir. Sm?husägare i högt taxerade hus bör känna viss oro, säger Joacim Olsson, vd p? Skattebetalarna i en kommentar.
Totalt finns 2 120 000 sm?hus i Sverige. Cirka 200 000 av dessa f?r taxerings?ret 2015 ett taxeringsvärde över 3 miljoner kronor enligt en prognos fr?n SCB, vilket motsvarar 9 procent av det totala sm?husbest?ndet. I Stockholms län finns 304 000 sm?hus, varav 110 000 väntas f? ett taxeringsvärde över 3 miljoner vid 2015 ?rs taxering.
Fastighetsskatten var tidigare 1 procent av taxeringsvärdet. Systemet reformerades 2008 genom att fastighetsskatten ersattes av en kommunal fastighetsavgift, d? max 6 000 kronor eller 0,75 procent av taxeringsvärdet. Fastighetsavgiften följer ett index och väntas uppg? till preliminärt 7 299 kronor 2015.
För mer information:
Joacim Olsson, Vd, mobil 0709-691940
Sofia Linder, Chefekonom, mobil 0704-253741
Bilaga: Chockhöjd fastighetsskatt ? om (S) ger (V) inflytande (analys)

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsbaserad organisation. Vi samlar alla som vill ha bättre välfärd och lägre skatter.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Berlin   #Digital Communication Awards   #UNHCR