SE

Cefour skriver svar till Disciplinkommittén

Mats Krönlein säljer sitt ägande i Cefour Wine och uppfyller därmed AktieTorgets krav för en fortsatt notering av bolaget p? sin lista; att inte Krönlein har n?got ägande i bolaget.
Krönlein har den 25 april s?lt alla sina B-aktier och arbetar med att p? snabbast möjliga sätt avyttra sina A-aktier i Cefour. Detta förväntas vara gjort inom 1-2 veckor. Efter dagens försäljning innehar Mats 0 st B-aktier samt 9 972 700 st A-aktier, vilket motsvarar cirka 15 % av rösterna och 1,77 % av kapitalet.
För ytterligare information kontakta;
Gert Westergren, Tel: 070-555 77 99

Cefours affärsidé är att sälja och distribuera vin som tappats p? attraktiva, praktiska och drickfärdiga eng?ngsglas av ?tervinningsbar plast. Sedan produktionsstarten 2010 har Cefour utvecklat en avancerad och unik produktionsteknik, där företaget äger hela processen i tillverkningen. Detta innebär att vi själva köper in viner och r?material för tillverkning av produkterna ? och helt i egen regi ? framställer hela förpackningen samt tappar och försluter glasen.
www.cefourwine.com

Similar Posts