Catrina Ingelstam ny internrevisionschef för Folksam Sak

Efter fem ?r p? posten som CFO för Folksam byter Catrina Ingelstam tjänst och tar över som internrevisionschef för Folksam Sak. Catrina Ingelstam tillträder som internrevisionschef den 1 januari 2015. Hon kvarst?r i sin roll fram till dess att Folksams nya CFO Pia Marions tillträtt tjänsten.
? Efter fem ?r som CFO p? Folksam känner jag att tidpunkten är inne att g? vidare. Folksam ska vara ett modernt finansiellt företag och jag vill fortsätta bidra i det arbetet, men fr?n en annan position än tidigare. En väl fungerande internrevision är en förutsättning för att vi ska uppn? det m?let, säger Catrina Ingelstam.

? Under sin tid som CFO har Catrina Ingelstam starkt bidragit till att utveckla Folksam. Hon har förbättrat och förstärkt Folksams finansiella rapportering. Med nya regelverk som Solvens 2 ställs allt högre krav p? Folksam och därför känns det väldigt bra att Catrina, med sin l?nga erfarenhet och gedigna kunskaper nu tar över ansvaret som internrevisionschef, säger Jens Henriksson, koncernchef för Folksam.

Internrevisionen är en oberoende, objektiv gransknings- och r?dgivningsverksamhet med uppgift att genom revision tillföra värde och förbättra verksamheten i Folksam. Internrevisionen bidrar till m?luppfyllelse genom att systematisk och strukturerat värdera och öka effektiviteten i verksamheten och dess riskhantering, interna styrning och kontroll.

För ytterligare information:
Catrina Ingelstam, tillträdande internrevisionschef Folksam Sak, telefon 0708-31 60 75
Andreas Jerat, presschef Folksam, telefon 0708-31 58 01
Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. V?r vision är att människor ska känna sig trygga i en h?llbar värld. Läs mer p? www.folksam.se

Kontakt
Folksam
Bohusgatan 14 106 60 STOCKHOLM
+46 8-772 60 00
08-643 40 26
http://media.folksam.se
[email protected]
Andreas Jerat
Presschef Folksam
+46 (0)8-772 62 12
+46 (0)708-31 58 01
[email protected]
Om oss
Folksam är ett modernt försäkringsbolag med ett stort utbud av försäkringar, spar- och l?nemöjligheter för alla behov. Varannan svensk, vartannat hem, var fjärde bil och nittio procent av alla som idrottar är försäkrade genom Folksam. Den kunskap vi f?r använder vi för att p? l?ng sikt öka trafiksäkerheten, bidra till människors hälsa och minska miljöp?verkan. Folksam grundades 1908 och har kontor i hela Sverige. Läs gärna mer p? www.folksam.se

Related posts

Top