Norway articles

Norway - front Norway - back Norway - back Pensjonist bakside Pensjonist bakside Vanlig bakside Vanlig bakside

Helsetrygdkort

Helsetrygdkort

Europeisk helsetrygdkort

[ord.helsetrygdkort] Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til ? f? dekket utgifter til n?dvendig medisinsk behandling n?r du oppholder deg midlertidig i et annet E?S-land eller Sveits. Du har rett til behandling p? samme vilk?r som oppholdslandets …

Top