Northern Europe articles

Eiropas vesel?bas apdrošin?šanas karte (sa?sin?ti – EVAK)

Eiropas vesel?bas apdrošin?šanas karte (sa?sin?ti – EVAK) ? dokuments, kurš, uzturoties cit? Eiropas Savien?bas valst?, k? ar? Norv??ij?, ?sland?, Lihtenštein? vai Šveic? apliecina ties?bas sa?emt nepieciešamo vai neatliekamo medic?nisko vesel?bas apr?pi t?d? paš? apjom? k? š?s valsts iedz?vot?jiem

fra Wikipedia…

Eurooppalainen sairaanhoitokortti (tai EHIC)

Eurooppalainen sairaanhoitokortti (tai EHIC) mahdollistaa jokaiselle sairausvakuutetulle tai asuinpaikkaan perustuvaan sosiaaliturvaan oikeutetulle Euroopan talousalueen ja Sveitsin asukkaalle terveydenhuollon saamisen muissa jäsenvaltioissa ilmaiseksi tai alennetulla hinnalla, jos tämä hoito tulee tarpeelliseksi maassavierailuaikana (esimerkiksi sairauden tai onnettomuuden seurauksena), tai jos heillä on …

Norway - front Norway - back Norway - back Pensjonist bakside Pensjonist bakside Vanlig bakside Vanlig bakside

Helsetrygdkort

Europeisk helsetrygdkort

[ord.helsetrygdkort] Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til ? f? dekket utgifter til n?dvendig medisinsk behandling n?r du oppholder deg midlertidig i et annet E?S-land eller Sveits. Du har rett til behandling p? samme vilk?r som oppholdslandets …

Top