Finans articles

Kredinor overdrar NetPark Systems AS

Kredinor overdrar NetPark Systems AS

Kredinor har siden oppkj?pet av Front Parkering i 1996 v?rt en tung og seri?s akt?r i parkerings-bransjen. Utgangspunktet for v?r satsning var naturlig nok v?r kjernevirksomhet, betalingsoppf?lging og inkasso. Vi s? imidlertid etter hvert et behov i markedet for mer …

Top