Poland articles

SkydivingTandem skydivers jump from up to 13000 feet and begin their 50 secs freefall. Uploaded byamab7 sxc hu

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie ? umowny obowiązek świadczenia ubezpieczyciela na wypadek powstania zdarzeń w życiu, zdrowiu lub mieniu ubezpieczonego; wykonanie obowiązku ubezpieczyciel realizuje poprzez wypłatę odszkodowań lub świadczeń z funduszu tworzonego ze składek wnoszonych przez jednostki zagrożone tymi zdarzeniami.

Produkt ubezpieczeniowy

Podstawową potrzebą, …

EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Czym jest Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego(EKUZ)?

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) to bezpłatna karta, która zapewnia nam dostęp wszelkich niezbędnych z medycznego punktu widzenia usług państwowej opieki zdrowotnej podczas tymczasowego pobytu w dowolnym z 27 państw …

Top