Czech Republic articles

Outside Lloyds Building, London? Uploaded by ruzafa sxc.hu

Pojištění

Pojištění

Pojištění je závazek pojistitele, potvrzený pojistnou smlouvou (pojistkou) pojistitele (zpravidla pojišťovny) s pojistníkem, který sjednává pojištění ve prospěch pojistěného (pojištěnce), vůči pojištěnci tlumit dopad (škodu) z určených negativních “škodních událostí”. Pojistník, který se zavazuje hradit pojistné, i pojištěnec mohou být …

Evropský průkaz zdravotního pojištění

Evropský průkaz zdravotního pojištění (European Health Insurance Card nebo EHIC) je jednotná evropská průkazka zdravotního pojištění, která umožňuje občanům z členských států Evropské unie, a dále také státům z Evropského hospodářského prostoru z Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska přístup ke …

Top