Caroline Rylander ny presschef p? AFA Försäkring

Caroline Rylander är ny presschef p? AFA Försäkring. Hon kommer närmast fr?n Siemens där hon har varit presschef för den svenska verksamheten.
Caroline Rylander är 41 ?r kommer närmast fr?n en tjänst som presschef för Siemens Sverige. Innan dess arbetade Caroline Rylander som presschef p? Vattenfall Norden sedermera Vattenfall Sverige. Hon har även ett förflutet som journalist.

? Carolines breda erfarenhet som presschef i stora bolag kommer att vara av betydelse i den fortsatta utvecklingen av AFA Försäkrings externa kommunikation. En viktig del i det arbetet är v?r ambition att föra ut kunskap om orsaker till arbetsskador och ohälsa p? den svenska arbetsmarknaden, säger Johan Ljungqvist, kommunikationsdirektör p? AFA Försäkring.

? Jag ser fram emot att lära mig en ny bransch och att öka kunskapen om företagets verksamheter. AFA Försäkring är en viktig aktör p? svensk arbetsmarknad. Mer än fyra miljoner människor omfattas av minst en av v?ra kollektivavtalade försäkringar inom omr?dena: sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. AFA Försäkring har även ett omfattande stöd till FoU inom arbetsmiljö och hälsa samt förebyggande verksamhet, vilket är b?de angeläget och intressant, säger Caroline Rylander.
Caroline Rylander efterträder nuvarande presschefen Rolf Eriksson som varit m?ng?rig medarbetare inom AFA Försäkring och som nu g?r i pension. Caroline tillträder tjänsten som presschef i slutet p? september.
Kontakt: Johan Ljungqvist, kommunikationsdirektör, AFA Försäkring, 08-696 48 04, [email protected]
Caroline Rylander, presschef AFA Försäkring, 08-696 42 63, 070 815 49 05, [email protected]

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. V?ra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av v?r verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Top