Romania

Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate

Cardul european de asigurări sociale de sănătate asigură persoanelor din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, plus Islanda, Liechtenstein, Norvegia ?i Elve?ia, accesul gratuit sau la un cost redus la servicii medicale în cursul vizitelor temporare în străinătate, dacă acestea devin necesare pe durata vizitei datorită unei boli acute sau datorită acutizarii unei stari patologice pre-existente ce necesită tratament.

Cardul european de asigurări sociale de sănătate asigură tratamentele ?i procedurile care sunt în mod normal acoperite de asigurarile de sănătate din ?ara vizitată, de aceea asigurările medicale private sunt în unele cazuri necesare.

Acest card nu acoperă costurile serviciilor medicale în cazul vizitelor care au scopul de a ob?ine îngrijiri medicale pentru o afec?iune pe care a?i avut-o înainte de a pleca în călătorie. Cardul nu acoperă nici cheltuielile efectuate cu furnizorii de servicii medicale din sectorul privat.

Când a fost creat

Cardul european de asigurări sociale de sănătate a fost introdus în mod progresiv, începând de la 1 iunie 2004 până la 31 decembrie 2005. Începând cu 1 ianuarie 2006, acesta este emis ?i recunoscut în toate statele enumerate mai jos.

fra http://ro.wikipedia.org/wiki/Cardul_European_de_Asigur%C4%83ri_Sociale_de_S%C4%83n%C4%83tate