Bredband p? frammarsch i Sk?ne ? 14 stadsnät och över 2 300 km kabel

Sk?nskt Bredbandsforum (SBBF) rivstartar med att det offentliga Sk?ne, tillsammans med näringsliv och akademi, nu lägger en offensiv och blocköverskridande agenda för att förverkliga bredband av världsklass till alla.
I dag g?r startskottet för Sk?nskt Bredbandsforum, experter och ledande beslutsfattare i samverkan. Det är det första mötet för det samarbete som formellt etablerades i augusti 2014. Det offentliga skall tillsammans med näringsliv och akademi förverkliga visionen om bredband i världsklass till alla. 14 stadsnät tillsammans med över 2 300 km kabel skall säkra m?let. I avtalet ligger ocks? att det skall var en öppen prislista och att plattformen skall vara konkurrensneutral.
– Vi är mellan partierna överens om att detta är en av de viktigaste utvecklingsfr?gorna för Sk?ne, säger regionr?det Pontus Lindberg (M), ordförande i regionala tillväxtnämnden. B?de för tryggheten och näringslivets möjligheter.
– Bra och snabba internetuppkopplingar kan säkra tillg?ngen till ny teknik i v?rden i hela Sk?ne, säger Ewa Bertz (FP), 1:e vice ordförande i regionala tillväxtnämnden. Av samma anledning behövs en utbyggd infrastruktur för bredband för näringslivets överlevnad utanför de stora städerna.
– Alla i Sk?ne ska ha tillg?ng till bra internet för att vi ska n? m?let om att vara en av de mest attraktiva regionerna i världen, säger regionr?det Christine Axelsson (S), 2:e vice ordförande i regionala tillväxtnämnden. Sk?nskt bredbandsforum ska bidra till att öka kunskapen och medvetenheten om hur viktigt det är att alla har tillg?ng till bredband.
– Det är otroligt glädjande och ett styrkebesked att det offentliga, näringslivet och akademin i Sk?ne har valt att samarbeta i denna viktiga fr?ga som verkligen är av högsta prioritet, säger Jerker Bjurnemark, chef för samhällsplanering, Region Sk?ne.
Fakta
Sk?nskt Bredbandsforum leds av ordföranden i regionala tillväxtnämnden och är ett samverkansorgan mellan Region Sk?ne, Kommunförbundet Sk?ne, Länsstyrelsen Sk?ne, näringsliv och akademi.
För mer information och kontakt:
Pontus Lindberg (M)
Regionr?d och ordförande i regionala tillväxtnämnden
Tel: 0708-53 33 96
Ewa Bertz (FP)
1:e vice ordförande i regionala tillväxtnämnden
Tel: 0706-03 43 39
Christine Axelsson (S)
Regionr?d och 2:e vice ordförande i regionala tillväxtnämnden
Tel: 044-309 32 37
Jerker Bjurnemark
Chef för omr?det samhällsplanering
Region Sk?ne
Tel: 044-309 33 44
Karl Gemfeldt
Projektsamordnare
Region Sk?ne
Tel: 044-309 32 99, 0768-87 07 59

Region Sk?ne ansvarar för hälso- och sjukv?rden samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Sk?ne. Region Sk?ne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Sk?nes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av inv?narna i Sk?ne.
Bifogade filer

Top