Brasilianska företag tvivlar p? VM-investeringarnas tillväxteffekter.

Samtidigt som starskottet g?r för Fotbolls-VM i Sao Paulo, Brasilien, presenteras en ny undersökning fr?n revisions- och konsultföretaget Grant Thornton som visar att de brasilianska företagens entusiasm för att st? värd för turneringen har sjunkit rejält de senaste tv? ?ren. Andelen företag som tror att värdskapet ska resultera i snabbare ekonomisk tillväxt har fallit fr?n 80 procent första kvartalet 2012 till 33 procent motsvarande period i ?r. Bara 19 procent av företagen tror att lönsamheten stiger tack vare VM och bara elva procent av företagen har själva gjort investeringar p? grund av turneringen. Drygt hälften av de tillfr?gade företagen (52 %) räknar dock med att turismen f?r sig i en boost.
-Företagens entusiasm för VM har ebbat ut allteftersom den ekonomiska situationen har försämrats i Brasilien de senaste tv? ?ren, säger Madeleine Blankenstein, partner p? Grant Thornton i Brasilien. I början fanns det stora förhoppningar i näringslivet att infrastrukturinvesteringarna som krävdes för att f? landet redo att ta emot 600 000 besökare i sommar ? för att inte tala om de som kommer till OS 2016 ? skulle sätta fart p? den l?ngsiktiga ekonomiska tillväxten. Detta skulle ha varit ett tillfälle att sätta Brasilien i det internationella skyltfönstret, men istället har de internationella medierna fokuserat sin rapportering kring förseningar i stadion­byggen och allmänhetens protester b?de mot regeringen och FIFA, menar Blankenstein.
Drygt tv? av fem företagsledare förväntar sig att infrastrukturinvesteringarna ? speciellt de inom transportsektorn ? kommer att vara det mest best?ende minnet av Fotbolls-VM (42 procent). Men nära en tredjedel av de brasilianska företagen anser att stadionbyggena i deras stad har stört deras vardagsliv och bara 40 procent tror att arenorna kommer att användas väl när turneringen är över.
-Olyckligtvis kommer n?gra av förbättringarna i och runt stadionbyggena att komma alltför sent för Fotbolls-VM i Brasilien, säger Madeleine Blankenstein. Men det finns nu en ökad medvetenhet hos regeringen och i den privata sektorn om tillkortakommanden i infrastrukturen och vad som m?ste göras för att f? landet redo för OS och för att l?ngsiktig tillväxt ska bli en realitet, avslutar Madeleine Blankenstein.
Om undersökningen
Intervjuerna baseras primärt p? telefonintervjuer av privata företag under perioden 2012-2014 och baseras p? 675 intervjuer i Brasilien med vd-ar, styrelseledamöter, eller andra beslutsfattare p? högsta niv?. Datainsamlingen och bearbetningen görs av Grant Thorntons research partner ? Experian.

Om Grant Thornton
Grant Thornton är ett av Sveriges snabbast växande revisions- och konsultföretag. Bolaget med ca 1000 medarbetare och 23 kontor i Sverige är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag. Medlemsföretagen finns i ca 130 länder med totalt ca 38 500 medarbetare, däribland Brasilien.
Bifogade filer

Related posts

Top