SE

Brain Shuttle, OssDsign och APR Technologies f?r totalt 4,2 mkr fr?n VINNOVA

2014-06-24 09:58 Uppsala Innovation Centre (UIC) UIC-bolagen Brain Shuttle, OssDsign och APR Technologies stärker nu kassan genom finansering fr?n VINNOVAs program Forska&Väx. Brain Shuttle fr?n Rönninge f?r 495 000 kronor, OssDsign fr?n Uppsala f?r 2,2 miljoner kronor och APR Technologies fr?n Enköping f?r 1,5 miljon kronor.

UIC-bolagen Brain Shuttle, OssDsign och APR Technologies stärker nu kassan genom finansering fr?n VINNOVAs program Forska&Väx. Brain Shuttle fr?n Rönninge f?r 495 000 kronor, OssDsign fr?n Uppsala f?r 2,2 miljoner kronor och APR Technologies fr?n Enköping f?r 1,5 miljon kronor.
VINNOVAs program Forska&Väx finansierar forsknings- och utvecklingsprojekt hos sm? och medelstora företag som kan p?visa en stark potential att vidareutvecklas och växa. Sammanlagt 61 bolag f?r nu dela p? 77 miljoner kronor i finansiering fr?n VINNOVA.
Brain Shuttle, Rönninge, f?r 495 000 kronor för utveckling av unik teknologi för att öka proteinläkemedels selektiva upptag i hjärnan.
OssDsign, Uppsala, f?r 2 205 000 kronor för sin läkningsbefrämjande teknik för skall-fixation.
APR Technologies, Enköping, f?r 1 500 000 kronor för utveckling av framtidens kylsystem för LED och elektronik.

Se VINNOVAs pressmeddelande här.

För mer information:
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: [email protected]
Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad p? UIC-bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad r?dgivning och stöd för framg?ngsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé p? marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 60 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ing?r i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy