SE

Bostadskrisen kräver bred politisk uppgörelse

2014-06-12 10:07 Stockholms Handelskammare Krisen p? bostadsmarknaden är djup, men den g?r att övervinna. Förslagen som Bokriskommittén presenterar i dag kan leda till flera tusentals bostäder och tiotusentals nya jobb.

Krisen p? bostadsmarknaden är djup, men den g?r att övervinna. Förslagen som Bokriskommittén presenterar i dag kan leda till flera tusentals bostäder och tiotusentals nya jobb.

? Vägen till en bättre fungerande bostadsmarknad n?s genom att öka rörligheten i det existerande bostadsbest?ndet. V?rt recept är en gradvis omreglering av bostadsmarknaden och ett antal skatteförändringar som gör det billigare att flytta. Omregleringen av hyressättningen bör ske gradvis och v?rt förslag är socialt ansvarsfullt och politiskt genomförbart.

Det säger Bokriskommitténs ordförande Klas Eklund.

? Beslutsfattarna m?ste se att l?sningarna inom bostadspolitiken skapar växande samhällsekonomiska problem och de kan bara lösas genom en klok helhetspolitik. D? krävs att hyresreglering, skatter och planförfarande reformeras samtidigt. Detta förutsätter en bred politisk överenskommelse som sträcker sig över flera mandatperioder, avslutar Klas Eklund.

Bokriskommitténs reformförslag i korthet:
? Genomför en gradvis omreglering av bostadsmarknaden. Detta ska göras p? ett socialt ansvarsfullt och politiskt genomförbart sätt. Vi föresl?r ett tillfälligt bostadsbidrag ? finansierat av en tillfällig förmögenhetsskatt p? äldre fastigheter ? för att skydda hush?ll med svag ekonomi. Hyresgästernas besittningsrätt värnas och skyddet mot oseriösa hyresvärdar skärps. Anpassningen till mer rättvisande hyror beräknas ta ett till tv? ?r i de flesta städer. I Göteborg fyra till fem ?r och i Stockholms stad över tio ?r. När detta är gjort har Sverige ett hyressystem som inte längre skapar sv?ra inl?sningseffekter.
? Reavinstskatten vid försäljning av villor och bostadsrätter bör sänkas, liksom skatten p? uppskov. Sänkningen bör finansieras med en l?g och effektivt utformad fastighetsskatt. Pantbrevskatt och lagfartsavgift bör sänkas.

? Minska de kommunala särkraven eftersom de fördyrar byggandet.
? Reducera antalet riksintressen.
? Minska möjligheterna att överklaga. Ge ökad tyngd ?t översiktsplanen och minska betydelsen för detaljplanering samt snabba upp planprocessen.

För ytterligare kommentarer kontakta kommitténs ordförande Klas Eklund 070-763 80 88.

Läs mer p? www.bokriskommittén.se.

Bokriskommitténs ledamöter
Klas Eklund, seniorekonom SEB (Kommitténs ordförande), Tor Borg, chefekonom SBAB, Ulrika Francke, vd Tyréns, fd stadsbyggnadsdirektör i Stockholm, Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, KTH, Sonny Modig, bostadsutredare och debattör Barbro Wickman-Parak, fd vice riksbankschef, Olle Zetterberg, vd Stockholm Business region, huvudsekreterare Björn Hasselgren, tekn dr, KTH.
Fakta om Bokriskommittén
Stockholms Handelskammare, Västsvenska Handelskammaren, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och Fastighetsägarna Sverige tillsatte hösten 2013 den frist?ende Bokriskommittén. Den har letts av Klas Eklund och ska presentera konkreta förslag p? reformer som kan f? den svenska bostadsmarknaden att fungera bättre.
http://www.bokriskommitten.se/

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy