SE

Bostadskrisen förvärras med Företagsskattekommitténs förslag

HSB varnar för att Företagsskattekommitténs förslag som presenterades idag f?r mycket sv?ra följder för bostadsmarknaden och förvärrar den kris som redan finns när det gäller bristen p? bostäder eftersom det blir sv?rare att bygga nya bostäder och att boendekostnaderna ökar.
– Jag har först?else för principen att eget kapital f?r en starkare ställning vid investeringar och att man p? det sättet f?r bort oönskad skatteplanering och räntesnurror, men samtidigt blir konsekvenserna för bostadsbranschen helt orimliga och vi kan inte bota sjukdomsproblem med mediciner som har helt oöverstigliga biverkningar. Det säger Anders Lago, ordförande, HSB Riksförbund i en kommentar till Företagskattekommitténs betänkande som överlämnades idag.
Den vill begränsa ränteavdragen för bolag. Syftet är att eget kapital ska bli mer gynnsamt i förh?llande till l?nat kapital för finansiering i investeringar. Fastighetsbolag behöver mycket kapital för att bygga eller köpa fastigheter och därför är det vanligt i hela branschen med en hög bel?ningsgrad jämfört med andra verksamheter. En begränsning av ränteavdragen f?r därför stora effekter för bostadsbranschen.
-HSB har över 26 000 hyresrätter och vi har översiktligt g?tt igenom hur ett s?dant här förslag skulle p?verka v?rt best?nd och möjligheterna att bygga bostäder och kommit fram till att det skulle f? mycket p?tagliga konsekvenser, säger Anders Lago.
Han pekar p? att det redan är en stor kris p? bostadsmarknaden med brist p? bostäder och att en höjning av kostnaderna är kontraproduktivt om man vill lösa det problemet. Det sl?r b?de mot förutsättningarna för bostadsbyggandet och mot best?ndet av bostäder där kostnaderna ökar, vilket leder till att färre aktörer vill investera i bostäder och att hyrorna kan höjas mycket kraftigt.
-I en kommentar har Anders Borg sagt att det här är en s? stor reform att den bara kan genomföras en g?ng vart femte decennium. Med tanke p? nuvarande situation p? bostadsmarknaden är det nog inte rätt decennium nu att genomföra förslaget, säger Anders Lago

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas. HSB är Sveriges största bostadskooperation med:
ca 548 000 medlemmar
ca 3 900 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
31 regionala HSB-föreningar
HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem ? en röst.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #ALLA   #CRM   #Custice Nu