BOS kommenterar Lotteriinspektionens rapport “Omvärld”

Anledningarna till varför länder väljer att omreglera sina respektive spelmarknaden varierar. Vissa gör det för att öka skatteintäkterna, andra för att garantera rättsskyddet för dem som spelar eller för att komma ?t problemspelandet. Rapporten visar att omregleringarna inte har p?verkat problemspelandets omfattning. Dessutom verkar det inte finnas n?gon korrelation mellan problemspelande och marknadsföring, n?got som varit aktuellt i den svenska debatten under v?ren. Anklagelser har riktats mot bolag som h?ller licenser i andra länder om att de använder “aggressiv marknadsföring”.
LI konstaterar att en omreglering, för att vara framg?ngsrik, bör innebära att de nationellt licensierade bolagen kan erbjuda i stort sett samma spel och villkor som de utomlands licensierade bolagen. Dessutom bör omregleringens beskattningssystem anpassas till det land där omrelgeringen äger rum. BOS anser att LI har rätt i sin slutsats om att ett skattesystem som bygger p? en kombination av skatt p? brutto- och nettoomsättningar blir komplexa, sv?röversk?dliga och oförutsägbara och att frekventa justeringar d? blir nödvändiga. Liksom LI anser BOS att en beskattning som bygger p? nettoomsättningen är att föredra p? den svenska marknaden och att själva skatteniv?n är avgörande för om spelmarknaden kommer att utvecklas p? det sätt som man fr?n statligt h?ll önskar.
BOS är en branschförening för onlinespel med följande medlemmar: Betfair, Betsson, Bonnier Gaming, Paf, Unibet, Gamesys, Bonnier Gaming, Microgaming/Prima Poker, PokerStars, Net Entertainment, Evolution, Ladbrokes och William Hill.

Bifogade filer

Related posts

Top