Bank

Borettslagsleiligheter: prisoppgang i august

30-08-2013 15:12 GARANTI Eiendomsmegling Prisstatistikk fra GARANTI Eiendomsmegling viser at prisene p? omsatte borettslagsleiligheter gikk opp med 2,4 prosent i august.

Prisene p? borettslagsleiligheter er 2,4 prosent h?yere i august 2013 sammenlignet med juli 2013. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for borettslagsleiligheter var i august 2013 p? 29 292 kroner, mens det tilsvarende tallet i juli var p? 28 618 kroner.
I l?pet av de siste 12 m?nedene har prisene steget med 7,5 prosent. For 12 m?neder siden var gjennomsnittlig kvadratmeterpris p? borettslagsleiligheter 27 242 kroner.
– At prisveksten for borettslagsleiligheter denne m?neden er s?pass sterk er litt overraskende. August er imidlertid normalt en meget sterk m?ned, og den relativt kraftige prisoppgangen tyder p? at temperaturen i markedet er tilbake etter en kj?lig julim?ned. Dette gir positive signaler for h?sten, sier administrerende direkt?r Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.
Flere bud og budgivere per bolig
Sammenlignet med forrige m?ned steg antall bud denne m?neden. I august 2013 er det i snitt 5,6 bud per borettslagsbolig. Dette er en oppgang p? 1,6 bud fra juli 2013, og en oppgang p? 0,8 bud sammenlignet med samme tidsrom i fjor. Antall budgivere per bolig er 2,0 i august 2013. Dette er en oppgang p? 0,3 budgivere fra forrige m?ned, og en nedgang p? 0,2 budgivere sammenlignet med samme tidsrom i fjor.
For ytterligere informasjon:
Stein Drogseth, administrerende direkt?r, tlf 977 44 005
Om GARANTI Eiendomsmegling:
GARANTI eies av 20 boligbyggelag, som forvalter innp? 100.000 boliger, hovedsakelig i borettslag tilknyttet boligbyggelagene. Rundt 60 prosent av de forvaltede boligene er blokkleiligheter, mens de ?vrige er ulike former for sm?husl?sninger.
Garantilagenes boliger er relativt homogene, og kvaliteten og st?rrelsen p? omsatt boligmasse forandrer seg dermed lite blant de ca 900 borettslagsboligene som blir omsatt pr m?ned. Dette bidrar til ? styrke kvaliteten p? Garantis prisstatistikk, som er den mest omfattende m?nedlige prisstatistikken for borettslag i Norge. Prisstatistikken er utarbeidet i samarbeid med Opinion Perduco AS.
Se ogs?: www.garanti.no
Vedlagte filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy