Bank

Borettslagsleiligheter: prisnedgang i oktober

31-10-2013 15:55 GARANTI Eiendomsmegling Prisstatistikk fra GARANTI Eiendomsmegling viser at prisene p? omsatte borettslagsleiligheter gikk ned med 1,5 prosent i oktober.

Prisene p? borettslagsleiligheter er 1,5 prosent lavere i oktober 2013 sammenlignet med september 2013. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for borettslagsleiligheter var i oktober 2013 p? 27 888 kroner, mens det tilsvarende tallet i september var p? 28 299 kroner.
I l?pet av de siste 12 m?nedene har prisene steget med 2,9 prosent. For 12 m?neder siden var gjennomsnittlig kvadratmeterpris p? borettslagsleiligheter 27 108 kroner.
– Det er gjerne slik at prisene stiger om v?ren og flater ut eller synker om h?sten. Det som er litt spesielt akkurat n? er at boligkj?perne m?ter til dels kraftig motstridene meldinger i media om hvordan boligmarkedet kommer til ? utvikle seg, og dette har gitt utslag i lavere priser ogs? i oktober, sier administrerende direkt?r Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.
Flere bud per bolig
Sammenlignet med forrige m?ned steg antall bud denne m?neden. I oktober 2013 er det i snitt 5,0 bud per borettslagsbolig. Dette er en oppgang p? 0,6 bud fra september 2013, og en oppgang p? 0,5 bud sammenlignet med samme tidsrom i fjor. Antall budgivere per bolig er 1,8 i oktober 2013. Dette er en nedgang p? 0,1 budgivere fra forrige m?ned, og like mange budgivere som p? samme tid i fjor.
– Prisnedgangen i oktober er ikke like kraftig som forrige m?ned, og ?kningen i antall bud per bolig reflekterer dette. Det er fortsatt tett kamp om boligene, sier Drogseth.
For ytterligere informasjon:
Stein Drogseth, administrerende direkt?r, tlf 977 44 005
Om GARANTI Eiendomsmegling:
GARANTI eies av 20 boligbyggelag, som forvalter innp? 100.000 boliger, hovedsakelig i borettslag tilknyttet boligbyggelagene. Rundt 60 prosent av de forvaltede boligene er blokkleiligheter, mens de ?vrige er ulike former for sm?husl?sninger.
Garantilagenes boliger er relativt homogene, og kvaliteten og st?rrelsen p? omsatt boligmasse forandrer seg dermed lite blant de ca 700 borettslagsboligene som blir omsatt pr m?ned. Dette bidrar til ? styrke kvaliteten p? Garantis prisstatistikk som indikator p? boligprisutviklingen i Norge. Garantis prisstatistikk er den mest omfattende m?nedlige prisstatistikken for borettslag i Norge. Prisstatistikken er utarbeidet i samarbeid med Opinion Perduco AS.
Se ogs?: www.garanti.no
Vedlagte filer

A to już wiesz?  Borettslagsleiligheter: prisene synker i september

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy