Boprisindikatorn för juni

Hush?llen tror p? högre bopriser men fler avvaktande
Andelen hush?ll som tror p? fortsatt prisuppg?ng p? bostadsmarknaden minskar n?got och andelen som tror p? sjunkande priser ökar. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för juni 2014. Boprisindikatorn stiger till 60. Hush?llen tror att reporäntan ligger p? 0,82 om ett ?r och endast tre procent planerar att binda räntan.

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje m?nad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter ocks? vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har n?gra, inom kort eller inte.
Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hush?ll som tror p? stigande priser och andelen som tror p? fallande priser.
Indikatorn ligger i junimätningen p? 56 vilket är en minskning med fyra enheter fr?n förra m?naden.
Av de tillfr?gade hush?llen svarar 65 procent att de tror p? stigande bostadspriser under det kommande ?ret mot förra m?nadens 66. Andelen som tror p? fallande priser har ökat till 9 procent mot förra m?nadens 6 procent. Andelen som tror p? stillast?ende priser minskar till 16 procent, att jämföra med 19 procent förra m?naden.
P? fr?gan vad hush?llen tror om niv?n p? Riksbankens reporänta om ett ?r svarar hush?llen i genomsnitt att reporäntan d? ligger p? 0,85 procent, vilket är högre än förra m?nadens niv? (0,82). Nu tror man allts? att reporäntan om ett ?r kommer att ligga tio punkter över dagens reporänta p? 0,75 procent.
Av de hush?ll som har helt eller delvis rörlig ränta p? sina l?n svarar fyra procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande trem?nadersperioden. Det är en procentenhet högre än förra m?naden och bara tv? enheter högre än den rekordl?ga niv? som uppmättes i januari 2014.
SEB:s privat- välfärdsekonom Jens Magnusson säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:
?Boprisindikatorn ligger fortfarande p? en historiskt hög niv? och en stor majoritet tror p? stigande priser. Men nedg?ngen fr?n förra m?naden är änd? tydlig och den kan delvis bero p? den p?g?ende diskussionen om ?tgärder för att minska hush?llens skuldsättning.?
?Hush?llen tror, liksom de flesta experter, p? l?ga räntor det närmaste ?ret. Men det är viktigt att inte bygga sin ekonomi p? att räntorna alltid kommer att vara l?ga och att bostadspriserna alltid kommer att stiga. I stället gäller det att dra nytta av dagens l?ga räntor för att skapa ekonomiska marginaler för framtiden.?
Synen p? bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn för Stockholmsomr?det ligger för fjärde m?ndaden i rad kvar p? rekordhöga 69. I Sk?ne ligger indikatorn nu p? 46 efter kraftig nedg?ng fr?n 56 förra m?naden. I Svealand (exklusive Stockholm) har indikatorn fortsatt att öka fr?n 61 i maj till 63 i juni och i Västra Götaland är indikatorn 57, vilket är en uppg?ng med tre enheter fr?n förra m?naden (genomsnittliga värden av de tv? senaste m?naderna).
Demoskops och SEBs undersökning genomförs m?natligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten. Denna senaste undersökning genomfördes under perioden perioden 27 maj till 4 juni.

Demoskop AB, Floragatan 13, 114 75 Stockholm, Telefon: 08-506 455 00, E-post: [email protected]
Se gärna ett kort filmklipp om Demoskop
Bifogade filer

Related posts

Top