SE

Bonnier förvärvar MiljöRapporten

MiljöRapporten Förlag riktar sig framförallt till personer som är miljöchefer eller h?llbarhetsansvariga inom näringsliv, myndigheter och offentlig sektor. Verksamheten har expanderat under de senaste ?ren och MiljöRapporten är marknadsledare i Sverige inom digitala nyhetstjänster som rör miljö och h?llbarhet. Den största delen av intäkterna kommer fr?n kurser, seminarier och konferenser.
– Vi bedömer att det här omr?det kommer att fortsätta att utvecklas, eftersom allt fler företag och organisationer behöver utbilda sina medarbetare inom h?llbarhetsfr?gor. Dessutom sker en snabb utveckling inom lagstiftning, metodik och arbetsmetoder. Vi har imponerats över vilken hög trovärdighet MiljöRapporten har p? marknaden, deras framg?ngar digitalt och det kvalificerade inneh?llet i deras utbildningar och konferenser, säger Mikael Nestius, VD p? Bonnier Business Media Sweden.
Verksamheten i MiljöRapporten ska fortsätta att bedrivas i ett eget förlag i ytterligare ett par ?r, även efter att Bonnier tagit över en aktiemajoritet. MiljöRapportens grundare Claes Sjöberg är kvar som minoritetsägare och chef för verksamheten.
– MiljöRapporten har en spännande affärsplan och vi tror starkt p? deras koncept att förena specialiserad journalistik med högaktuella utbildningar. Självklart vill vi ocks? tillföra marknadskompetens och se hur vi kan skapa synergieffekter med andra titlar och verksamheter inom Bonnier, säger Mikael Nestius.
– Vi är framförallt glada över att vi nu kommer att kunna erbjuda v?ra kunder och samarbetspartners helt nya marknadskanaler och resurser genom Bonnier Business Media, säger Claes Sjöberg, VD p? MiljöRapporten Förlag. Bonnier har en l?ngsiktig strategi att lyfta in kvalificerad bevakning inom miljö- och h?llbarhetsfr?gorna i specialiserade medier, och vi ser fram emot att bli en del av det. Dessutom tror Bonnier p? v?r digitala strategi och den satsning MiljöRapporten gör p? att utveckla utbildningar och konferenser med högt kunskapsinneh?ll.
Fakta:
Under 2013 deltog över 2 600 personer i kurser, seminarier och konferenser som producerades av MiljöRapporten, bland annat konferenserna Miljöbalksdagarna samt Green Building Conference. Den digitala omvärldsbevakningen MiljöRapporten Direkt publiceras varje vardag on-line för prenumeranter och facktidningen MiljöRapporten ges ut en g?ng i m?naden.
I Bonnier Business Media ing?r bland annat Dagens Medicin, Veckan Affärer, Resumé och Svenska Nyhetsbrev.
För mer information:
Mikael Nestius, VD Bonnier Business Media Sweden AB
e-post: [email protected]
Tel 070-2666377
Claes Sjöberg, VD MiljöRapporten förlag AB
e-post: [email protected]
Tel 070 -662 64 71
www.miljorapporten.se

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy