SE

Bona och Tacton f?r prestigefyllt exportpris

a8

?rets mottagare av den prestigefyllda utmärkelsen Export Hermes är Bona AB som erbjuder ett komplett sortiment av miljöanpassade produkter för att underh?lla trägolv och Tacton systems som levererar mjukvarulösningar för effektivisering av komplex försäljning. Priset delas ut av Kronprinsessan Victoria i samband med Stockholms Handelskammares World Trade Day p? Grand Hôtel, i dag kl 14.20.

Export Hermes tilldelas svenska företag som genomfört remarkabla exportsatsningar och därigenom bidragit till att sätta Sverige p? kartan. Juryns motiveringar för ?rets pristagare lyder:

Bona AB har med stadiga fötter p? golvet l?ngsiktigt och m?lmedvetet byggt upp ett framg?ngsrikt exportföretag med modern miljöprofil.

Tacton AB har i en komplex värld framg?ngsrikt förenklat försäljningsprocessen för sina kunder p? världsmarknaden med sin egen paketerade intelligens.

– Bona och Tacton är tv? företag som genom exceptionella produkter och en tydlig exportstrategi n?tt framg?ngar p? den internationella marknaden. Dessa tv? företag är värdiga vinnare av Export Hermes, säger Anders Lundwall, ordförande för Fonden för exportutveckling som delar ut priset.

För mer information kontakta Andreas ?ström, kommunikationschef Stockholms Handelskammare, 073-633 55 55.

Om Export Hermes
Mottagare av utmärkelsen ska ha en stabil och växande export till m?nga länder baserad p? genomtänkt marknadsföring och med god lönsamhet. Priset delas ut av Fonden för Exportutveckling som stiftats av Sveriges Handelskamrar, Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening, Sveriges Marknadsförbund, Företagsekonomiska Institutet och Mercuri-Schartauanerna. Export Hermes har delats ut sedan 1981 www.exportutveckling.se.

Om Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är den ledande organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen som omfattar Stockholms län och Uppsala län. V?r verksamhet spänner fr?n det lokala till det internationella planet och vi är engagerade i allt som kan förbättra företagens villkor; fr?n bostadsmarknaden i regionen till internationell frihandel. Vi är en populär mötesplats för v?ra 2 000 medlemsföretag som har en halv miljon anställda. Handelskammaren är ocks? en betrodd tredjepart med ett av världens ledande skiljedomsinstitut. Läs mer om Stockholms Handelskammare www.chamber.se.

A to już wiesz?  Rikslunchen Pass integreras i SEQR:s mobila pl?nbok

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy