SE

Bokriskommitténs rapport sänds p? remiss

Bokriskommitténs rapport ?En fungerande bostadsmarknad ? en reformagenda? sänds idag p? en formell remiss till ett 50-tal remissinstanser; statliga och kommunala myndigheter, intresseorganisationer och privata aktörer. Rapporten inneh?ller ett reformpaket för svensk bostadsmarknad som hanterar önskem?len om ökat byggande, en mer flexibel bostadsmarknad och ett fortsatt socialt ansvarstagande.
– Rapporten har mött ett brett och positivt gensvar i en rad seminarier och artiklar. Genom remissen som vi nu genomför breddar vi underlaget för bedömningen av v?r reformagenda ytterligare, säger Björn Hasselgren, huvudsekreterare i Bokriskommittén.
Bokriskommittén tillsattes i september 2013 av Fastighetsägarna Sverige samt Handelskamrarna i Stockholm, Västsverige och Sydsverige. Uppgiften var att komma med konkreta förslag till hur ? inte om utan hur ? den svenska bostadsmarknaden ska reformeras för att fungera bättre.
I dag r?der bostadsbrist, främst i storstadsregionerna. Segregationen är p?taglig, rörligheten p? bostadsmarknaden är l?g. Bostadsbest?ndet utnyttjas d?ligt. En central slutsats av Bokriskommitténs arbete är att en bidragande orsak till dagens kris p? bostadsmarknaden är att politiska beslut fattats i skilda ?stuprör? och lagrats p? varandra, utan hänsyn till helheten. En fungerande bostadsmarknad förutsätter därför rejäla, genomgripande och samverkande reformer p? flera omr?den, samt en bred och l?ngsiktig politisk uppgörelse för fasta spelregler.
N?gra av de förslag som presenteras medför överg?ngs- och anpassningskostnader. Men Bokriskommitténs reformpaket som helhet medför p? sikt ökat bostadsbyggande, fler hyresrätter, krympta svarta marknader, ökad sysselsättning, högre ekonomisk tillväxt och starkare offentliga finanser ? utan ökad segregation.
Bokriskommitténs förslag har diskuterats och debatterats i massmedia, och vid flera möten och seminarier runt om i Sverige. Vi har mött övervägande positiva reaktioner. I syfte att sammanställa ett heltäckande underlag som kommer att ställas till regeringens förfogande önskar Bokriskommittén nu inhämta synpunkter p? rapporten fr?n berörda aktörer och organisationer p? svensk bostadsmarknad. Vi inbjuder nu därför berörda organisationer att lämna synpunkter p? rapporten senast den 10 oktober 2014.
Rapporten och en remissammanställning kommer sedan att ställas till förfogande för den nytillträdda regeringens bostadsansvariga minister.
Rapporten kan laddas ner p? Bokriskommittens webbplats här. Fr?gor besvaras av:
Björn Hasselgren, Bokriskommittén, 070-762 33 16.
Daniella Waldfogel, Handelskammaren i Stockholm, 070-669 58 85.

Om Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är den ledande organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen som omfattar Stockholms län och Uppsala län. V?r verksamhet spänner fr?n det lokala till det internationella planet och vi är engagerade i allt som kan förbättra företagens villkor; fr?n bostadsmarknaden i regionen till internationell frihandel. Vi är en populär mötesplats för v?ra 2 000 medlemsföretag som har en halv miljon anställda. Handelskammaren är ocks? en betrodd tredjepart med ett av världens ledande skiljedomsinstitut. Läs mer om Stockholms Handelskammare www.chamber.se.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Select Wellness   #Susanne Ljungskog   #VM