SE

Bo hos nobelpristagaren John Steinbeck med Airbnb

Centerkvinnorna, Sveriges största politiska kvinnoförbund, har tagit ett helhetsgrepp för att jämställdhetssäkra pensioner. Kvinnors l?ga pensioner kan och m?ste höjas. Förbundet har röstat igenom ett omfattande förslag för jämställda pensioner som inkluderar ?tgärder inom pensionssystemet, familje- och arbetsmarknadspolitiken, samt ökad information riktat mot unga.
Redan idag är genomsnittsmannens pension hela 44 procent högre än genomsnittskvinnan i Sverige. Om inte modiga politiska beslut tas snarast riskerar dagens unga tjejer bli framtidens fattigpensionärer. Det är hög tid för politiken att ta beslut som leder till jämställda pensioner. Centerkvinnornas förslag inneh?ller hela 40 ?tgärder som berör arbetsmarknaden, familjepolitiken, pensionssystemet och ökad kunskap om l?ngsiktiga konsekvenser av tidiga val. Här följer ett urval:
Det ska vara möjligt att överl?ta individuella pensionsrätter även fr?n inkomstpensionen till partner med gemensamma barn.
Helst ska man leva jämställt s? bägge parter kan arbeta heltid. Väljer man änd? att en part utför mer betalt och en annan obetalt arbete m?ste det g? att överl?ta pensionsrätter. Annars riskerar den part som utför mer obetalt arbete st? utan en vettig pension vid skilsmässa, separation eller dödsfall.
Politiken ska uppmana parterna att till?ta överl?telse av tjänstepension. Rätten att tjäna in till tjänstepension ska följa LAS-?ldern.Tjänstepensionen kommer att utgöra en allt större del av den totala pensionen framöver, men ing?r inte i giftorätten.
Höjd garantipension och förbättrade skattetekniska lösningar.
Garantipensionen ska höjas. Ytterligare skattesänkningar för dem med lägsta pensioner, genom höjt grundavdrag. Avkastningsskatten för privat pensionssparande ska sänkas för att bättre gynna l?ginkomsttagares sparande.
Politiken ska ta ansvar som arbetsgivare, för jämställda löner och rätt till heltid.
Staten ska uppmana kommuner och landsting att budgetera för löneökningar inom välfärdsyrken. Lagen om valfrihet, LOV, ger kvinnor fler arbetsgivare att välja mellan och möjlighet att starta företag inom v?rd- och omsorgssektorn.
Mer jämställd föräldrapolitik.
Det är ofta när barnen kommer som ojämställdheten ökar inom familjekollektivet. Därför bör en liberal politik ta modiga beslut för att förbättra för individerna inom kollektivet. Obetalt arbete med barn och hem ger inte pensionspoäng och bör därmed delas mer lika s? att bägge parter kan utföra betalt arbete. Föräldraförsäkringen bör även moderniseras till att bättre inkludera alla familjekonstellationer.
Ökad information om tidiga val som p?verkar pensionen.
Berörda myndigheters regleringsbrev, till Skolverket, Försäkringskassan, och Pensionsmyndigheten, ska inneh?lla krav p? att tillhandah?lla information, speciellt till unga, s? att de kan göra informerade val som leder till jämställda pensioner. Skolan bör tillhandah?lla undervisning i privatekonomi med genusperspektiv.
– Uppgiften att jämställdhetssäkra pensioner är ingen lätt uppgift. Det är m?nga parter som berörs och mycket som p?verkar utfallet. Centerkvinnornas 40 ?tgärder är ett omfattande och l?ngsiktigt h?llbart förslag som ger en god början, säger Solveig Zander, ordförande i Centerkvinnornas pensionsgrupp, riksdagsledamot och ledamot i Riksdagens pensionsgrupp.

Presskontakt: [email protected] 070-273 5034

Centerpartiet är det l?ngsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett h?llbart Sverige där människor f?r bestämma mer själva.
Bifogade filer

Similar Posts