SE

Bitte Slättebol om paradigmskifte för h?llbar utveckling idag kl. 13:00 i Almedalen

M?nga organisationer har h?llbar utveckling p? sin agenda. Samtidigt prioriteras ekonomisk tillväxt och finansiella nyckeltal i ledarskapet och styrningen av verksamheten.
För att möjliggöra en h?llbar utveckling i tre dimensioner; ekologiskt, socialt och ekonomiskt, krävs ett paradigmskifte i människosyn, ledarskap och hur vi definierar framg?ng.

För flera hundra ?r sedan trodde man att människan är rationell och fattar objektiva beslut utifr?n fakta som inte kan ifr?gasättas. Utifr?n denna människosyn definierades bland annat vetenskaperna ekonomi och juridik. V?ra styrsystem för samhälle och företag är utformade med denna mekaniska människosyn som utg?ngspunkt.

Idag vet vi att den rationella människosynen behöver revideras och ersättas med en helhetssyn p? människan. Vi tar in information p? olika sätt. Vi tolkar information och beslutssituationer subjektivt utifr?n m?nga olika saker. V?r livshistoria, v?ra känslor, behovet av tillhörighet, hur vi uppfattar m?let och upplevelsen av den djupare meningen är n?gra av de orsaker som spelar in.

Helhetssynen p? människan och mig själv g?r igenom alla h?llbarhetsaspekter; det ekologiska, det sociala och det ekonomiska:

Vilka m?l ska vi prioritera för att kunna utveckla samhället och v?ra organisationer utifr?n miljön och vad som behövs för att människor ska kunna bibeh?lla sin hälsa?
Vilka delar av ledarskapet behöver utvecklas för att bygga ett samhälle och organisationer där de grundläggande mänskliga behoven uppfylls?
Hur kan vi hush?lla med mänskliga och materiella resurser?

Bitte Slättebol, författare till boken “Strategisk utveckling mot mänsklig tillväxt.”

Seminarium i Almedalen 2014
Tid: fredag 4 juli 2014 kl 13-14
Plats: Uppsala Universitet, Campus Gotland sal D24
Arrangör: StratEthics Culture of Life

Kontaktperson 1: Bitte Slättebol, Utvecklingskonsult, entreprenör och författare,
StratEthics Culture of Life, 070-575 69 60, [email protected]
Kontaktperson 2: Folke Thuresson, Utvecklingskonsult, entreprenör och debattör,
StratEthics Culture of Life, 070-876 99 95, [email protected]
StratEthics Culture of Life är konsult- och utvecklingsföretag
som arbetar med strategisk utveckling och förändringsprocesser
p? organisations-, grupp- och individniv?.
V?rt sätt att arbeta utg?r fr?n en helhetssyn p? människan,
en h?llbar utveckling och ett win/win-tänkande.

Vi arbetar genom seminarier och workshops, konsultstöd,
utvecklingsprogram i personligt ledarskap, personligt varumärke
och kommunikation, ledarcoachning, livs- och karriärcoachning,
coachning i varumärkes- och konceptutveckling samt v?rt
inspirationscafé COOL Café.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Clas Ohlsson   #Clas Olsson   #Happy Homes   #Lars Martinsson