Bisnode lanserar en ny plattform för tillväxt

Bisnode tar nästa steg för att bli marknadsledande p? marknaden för beslutsstöd. Bisnode lanserar en stärkt organisation som kommer att addera kundvärde via central it- och produkt innovations-plattformar. Bisnodes koncernledning stärks med centrala funktioner för affärsstöd och ett ökat fokus p? de nordiska länderna.

Bisnode ökar sitt nordiska fokus och har etablerat en gemensam, centraliserad IT- och produktutvecklingsorganisation. P? s? sätt kan koncernen dra större nytta av synergier och tillväxtmöjligheter p? koncernens största marknader. Anders Borg, blir Chief Product Officer (CPO) och leder därmed utvecklingen av Bisnodes nuvarande och framtida erbjudande i den gemensamma produktutvecklingsorganisationen. Zlatko Ninic, Chief Information Officer (CIO), leder utvecklingen av Bisnodes centraliserade IT-plattform som är kärnan i koncernens verksamhet.
Koncernledningen stärks även med tv? nya affärsstödsfunktioner för att öka kapaciteten och möjligheterna inom HR och varumärkesutveckling. Anne-Marie Andric, som nu är HR Manager p? Microsoft Sverige, blir Chief Human Resources Officer (CHRO) p? Bisnode. Hon blir ansvarig för att attrahera, utveckla och beh?lla talang när hon börjar arbeta som CHRO p? Bisnode den första december. Rekrytering av en ny Chief Marketing Officer (CMO) har inletts.
Landscheferna i de nordiska länderna kommer att ing? i den nya koncernledningen för att realisera nya synergier och tillväxtmöjligheter. De kommer att rapportera direkt till CEO.
Den tidigare regionala strukturen i Norden finns inte längre kvar och därför har Björn-Erik Karlsson, Nordenchef, tagit beslutet att lämna Bisnode. Han har drivit ?one Bisnode?-strategin med stor framg?ng och har skapat en solid plattform för Bisnode s? att företaget kan g? vidare till nästa kapitel.
?Jag är uppriktigt stolt och glad över att vi har n?tt denna punkt p? v?r förändringsresa och att Bisnode nu är redo för nästa kapitel. För att kunna leverera värde till kunderna p? en marknad i snabb förändring behöver vi utvecklas hela tiden. Vi har verkligen engagerade och passionerade medarbetare. Förstärkningarna som gjorts till organisationen säkerställer v?r förm?ga att överträffa kundernas krav?, säger Lars Pettersson, CEO p? Bisnode.
DEN NYA KONCERNLEDNINGEN:
Lars Pettersson, CEO
Mats Lönnqvist, Acting CFO
Anders Borg, CPO
Zlatko Ninic, CIO
Anne-Marie Andric, CHRO
CMO ? rekrytering initierad
Per Adolfsson, Country Director SE
Juha Airaksinen, Country Director FI
Jon Slorer, Country Director NO
Birger Baylund, Country Director DK
Eckhard Geulen, Regional Director DACH
Martin Coufal, Regional Director CE

Bisnode hjälper människor att fatta smarta beslut. Vi omvandlar data till insikter för att hjälpa beslutsfattare i b?de sm? dagliga fr?gor till stora strategiska beslut inom företag och
organisationer i hela Europa. Vi är mer än 2 700 medarbetare i 18 länder. Läs
mer om Bisnode p? www.bisnode.com.
Bifogade filer

Related posts

Top