Bisnode förutser näringslivets jobbtillväxt

Det g?r bra för det privata näringslivet i Öster?kers kommun. Företagen är framg?ngsrika och näringslivet har den perfekta mixen av företag för att skapa Sveriges bästa jobbtillväxt de kommande ?ren.
7914 personer är anställda inom det privata näringslivet. Nästan var femte person arbetar i ett nystartat företag, 81,6 procent arbetar i ett lokalt förankrat företag och endast 5,6 procent är anställda i ett utlandsägt företag. Den största branschen är Hälsa och utbildning.
?Näringslivet i Öster?ker är inte bäst inom n?got av de bedömningskriterier som p?verkar jobbtillväxten, men de är starka inom samtliga och kombinationen gör dem till den kommun där näringslivet kommer att anställa mest de närmaste ?ren?, säger Per Weidenman, senior analytiker p? Bisnode.
Genom att analysera näringslivet och jobbtillväxten i kommunerna historiskt har Bisnodes analytiker kommit fram till en formel som visar förväntad jobbtillväxt. Välm?ende företag och en bra mix i näringslivet är avgörande för framg?ngen.
Hela listan p? förväntad jobbtillväxt i kommunerna är bifogad i relaterat material
Nystartade företag
Allra bäst är det med lokalt förankrade företag och nystartade företag i en bra storleksmix.
Antalet anställda i nystartade företag i Sverige ökar varje ?r och varierar mycket mellan kommunerna. I Salem arbetar 29,5 procent i ett företag som startades för mindre än fem ?r sedan. I Munkfors arbetar 1,5 procent av de anställda i det privata näringslivet i ett nystartat företag.
?I Salem är nyföretagandet starkt och framg?ngsrikt, företagen g?r s? br att de v?gar anställa personal vilket gynnar tillväxten mycket?, säger Per Weidenman.
Hela listan p? andelen som arbetar i nystartade företag i kommunerna är bifogad i relaterat material
Lokalt förankrade företag
Antalet anställda i lokalt förankrade företag har ökat med fem procent sedan 2008.
De lokalt förankrade företagen, med huvudkontoret i kommunen, är lojala och har sina rötter djupt fästa i marken. De har en hög uth?llighet och satsar p? sin ort.
Hela listan p? hur stor andel som arbetar i lokalt förankrade företag i kommunerna är bifogad i relaterat material
Utlandsägda företag
Utlandsägda företag har minskat antalet anställda i Sverige med tre procent mellan 2008 och 2012.
?Ett utlandsägt företag som etablerar sig i en kommun f?r en positiv effekt p? jobbtillväxten initialt. M?nga av dem startar upp en stor enhet och anställer m?nga. Statistiken visar änd? att de innebär en risk i längden med minskad sysselsättning över tid. Analyserna visar att lokalt förankrade företag har en längre uth?llighet, till skillnad fr?n utlandsägda företag som tenderar att lägga ner verksamheten i kommunen om affärerna inte g?r tillräckligt bra?, Per Weidenman.
Andelen anställda i utlandsägda företag varierar mycket mellan kommunerna. Älmhult, Perstorp och Finsp?ng toppar listan över anställda i utlandsägda företag. Valdemarsvik finns i botten. Där arbetar ingen i ett utlandsägt företag.
Hela listan p? hur stor andel som arbetar i utlandsägda företag i kommunerna är bifogad i relaterat material
De lokala företagens nyckeltal
I Kiruna ökar omsättningstillväxten mest i landet, med ett genomsnitt p? 6,6 procent. Längst ner p? listan befinner sig Lessebo där näringslivets omsättning minskade med 1,3 procent under 2013.
Företagen i Kiruna har även högst avkastning p? totalt kapital, 10,9 procent. I Högsby är avkastningen lägst i landet, med 1 procent.

I Falun har företagen 60,7 procents soliditet och toppar listan. I Grästorp har de 27,5 procents soliditet och är därmed den kommun där företagen har lägst soliditet.
Listorna finns i relaterat material
FöR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:
PER WEIDENMAN, Senior Analytiker Bisnode
+46 70-674 88 45
[email protected]
ELIN LJUNG, Marknads- och kommunikationschef p? Bisnode Sverige
+46 70 8661040?
[email protected]

Bisnode hjälper människor att fatta smarta beslut. Vi omvandlar data till insikter för att hjälpa beslutsfattare i b?de sm? dagliga fr?gor till stora strategiska beslut inom företag och
organisationer i hela Europa. Vi är mer än 2700 medarbetare i 18 länder. Läs
mer om Bisnode p? www.bisnode.com.

Top