SE

Biogas fr?n Jordberga minskar utsläppen fr?n transporter

Biogas fr?n Jordberga minskar utsläppen fr?n transporter
2014-09-08 10:00 E.ON Sverige AB Idag invigs Sveriges hittills största biogasanläggning i sk?nska Jordberga. Anläggningen kan med lokala r?varor producera 110 GWh biogas per ?r. Om hela ?rsproduktionen omsätts till transportsektorn, kan utsläppen av koldioxid minska med 28 000 ton om ?ret ? vilket motsvarar utsläppen fr?n över 300 stadsbussar.

Idag invigs Sveriges hittills största biogasanläggning i sk?nska Jordberga. Anläggningen kan med lokala r?varor producera 110 GWh biogas per ?r. Om hela ?rsproduktionen omsätts till transportsektorn, kan utsläppen av koldioxid minska med 28 000 ton om ?ret ? vilket motsvarar utsläppen fr?n över 300 stadsbussar.
Anläggningen i Jordberga är ett resultat av ett nära samarbete mellan de fyra delägarna Swedish Biogas International (55%), E.ON Gas (20%), Sk?nska Biobränslebolaget (20%) och Nordic Sugar (5%). E.ON Gas har förbundit sig att köpa hela produktionen i 15 ?r.
– Klimatfr?gan är viktig och vi har alla ett ansvar. E.ON vill därför se en kraftfull ökning av förnybara drivmedel för att minska transportsektorns klimatp?verkan, säger Tina Helin, VD p? E.ON Gas.
Regeringens m?l är att Sveriges hela fordonsflotta ska vara oberoende av fossila bränslen till ?r 2030. En statlig utredning om hur omställningen ska g? till presenterades i v?ras. I utredningen föresl?s n?gon form av utvecklat kvotpliktssystem för biodrivmedel liknande det elcertifikatsystem som idag finns för förnybar elproduktion.
– Med tanke p? att vägtrafiken ensam st?r för drygt 30 procent av landets samlade koldioxidutsläpp skulle jag gärna se fr?gan högre upp p? den politiska agendan. En regering som tar omställningen av transportsektorn p? allvar, bör efter valet prioritera förslaget om ett certifikatssystem för förnybara bränslen, anser Tina Helin.
– P? E.ON har vi antagit utmaningen. Vi är duktiga p? distribution av gas, och vi jobbar ständigt med att förbättra möjligheten att välja bort bensin och diesel. Inte minst genom att bygga fler tankställen och effektivisera de vi redan har. Imorgon inviger vi ett nytt tankeställe i Södertälje, avslutar Tina Helin.
För mer information kontakta:Torbjörn Larsson, Kommunikation E.ON Gas, 070-637 32 77

A to już wiesz?  BIOCOOL LANSERAS I APOTEK HJÄRTATS BUTIKER

E.ON Sverige ing?r i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 3 500 medarbetare i Norden och omsatte under 2013 cirka 37 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det h?llbara samhället. E.ON investerade cirka 66 miljarder kronor i Norden mellan 2006 och 2013.

Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy