Bind elpriset 6 procent under fjol?rets niv?

De senaste tv? m?nadernas spotprisuppg?ng stannade av i juni. Medelspotpriset för m?naden blev 29 öre/kWh för samtliga elomr?den. Det är n?got lägre än i maj (32 öre/kWh) och i linje med juni i fjol (30 öre/kWh). Kunder med rörligt elpris kan vänta sig samma elkostnad för juni i ?r som för motsvarande m?nad i fjol. Prisniv?n för bundna elavtal är däremot cirka 6 procent lägre i ?r. Ett villahush?ll som tecknar ett?rsavtal nu f?r en ?rskostnad som är cirka 1 100 kronor lägre jämfört med hush?ll som tecknade motsvarande avtal för ett ?r sedan.
Trots att juni m?nad mestadels präglats av kallt väder och l?g kärnkraftsproduktion blev m?nadens medelspotpris n?got lägre än i maj. Vattenfall har precis ?terstartat tv? reaktorer, Ringhals 1 och Forsmark 2, som fram till nu genomg?tt sina ?rliga revisioner. Den ökade kärnkraftsproduktionen minskar risken för elpristoppar. Den viktigaste prisdrivaren för elpriset framöver blir mängden nederbörd som förutsp?s i väderprognoserna.
? Vi p? elskling.se märker av ett ökat tryck under sommaren. Speciellt när det är mindre soligt under semesterperioden ser vi att m?nga hush?ll ser över sina elavtal. Elprisniv?n är generellt sett lägre just nu jämfört med motsvarande period i fjol. Ett tips till alla som ska teckna om sitt fastprisavtal med befintlig leverantör är att det nya priset de erbjuds ska vara lägre än fjol?rets. I annat fall kan de vara säkra p? att det finns bättre erbjudanden p? marknaden, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.
För ett villahush?ll med en ?rlig förbrukning p? 20 000 kWh var elpriset för 12 m?naders fastprisavtal cirka 110 öre/kWh under juni 2011. Under juni i fjol kostade motsvarande avtal cirka 85 öre/kWh. Tack vare den svaga utvecklingen p? elbörsen erbjuds nu motsvarande avtal för knappt 80 öre/kWh. Den lägre prisniv?n idag innebär en kostnadsbesparing p? cirka 1 100 kronor per ?r. Jämfört med prisniv?n 2011 blir ?rskostnaden hela 6 000 kronor lägre.
Elskling rekommenderar hush?llen att alltid utg? fr?n sin privatekonomi och riskvilja i valet mellan fast och rörligt elavtal. Om hush?llets ekonomi har sm? marginaler som inte klarar av en allt för varierande elräkning kan det vara en god idé att välja ett fastprisavtal. Rörliga avtal är i regel billigast under perioder med l?ga spotpriser. Samtidigt förknippas de med en viss risktagning som innebär att hush?llet ska känna sig bekväma med periodvis större svängningar i sin elkostnad.

Om elskling.se ? Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar kr?ngliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 350 000 svenskar att jämföra och byta elavtal p? elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer fr?n KTH som efter n?gra ?rs erfarenhet fr?n näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen p? den svenska elmarknaden. Elskling blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Related posts

Top