Forsikring

BIM-basert FDV-system med ArchiFM

02-04-2014 07:31 GRAPHISOFT Norge Graphisoft Norge lanserer ArchiFM, den eneste FDV-l?sningen som har sin opprinnelse fra et BIM-program. Dermed vil all informasjon fra BIM- modellen bli med over til ArchiFM. Med mer enn 12 ?rs internasjonal erfaring og med ?kende bruk av BIM, er ArchiFM en komplett l?sning for FDV og FDVU.

Graphisoft Norge lanserer ArchiFM, den eneste FDV-l?sningen som har sin opprinnelse fra et BIM-program. Dermed vil all informasjon fra BIM- modellen bli med over til ArchiFM. Med mer enn 12 ?rs internasjonal erfaring og med ?kende bruk av BIM, er ArchiFM en komplett l?sning for FDV og FDVU.
ArchiFM inkluderer alle CAFM (Computer-aided facility management) og CMMS (computerized maintenance management system) relaterte funksjoner, og er i s?ml?s integrasjon med ArchiCAD. ArchiFMs kombinasjon av avansert funksjonalitet, kundetilpassede moduler og skreddersydde l?sninger gir en komplett FDV-l?sning for alt fra ordin?re kontorbygg til avanserte produksjonsanlegg.
Hensikten med ArchiFM er ? optimalisere FDV av bygg, anlegg og eiendom, og samtidig bidra til god verdiskapning for eiere og brukere gjennom hele byggets levetid. M?let er ? oppn? b?rekraftige byggverk ved en kombinasjon av godt inneklima, riktig energibruk og godt bygningsmessig vedlikehold innenfor definerte ?konomiske rammer. Dette krever god samhandling og effektiv kommunikasjon i alle ledd. ArchiFM gir FDV-ansvarlige hurtig tilgang til all tilgjengelig informasjon om bygningsmassen. L?sningen er tilgjengelig i nettskyen (SaaS) og som installasjon p? lokal server samt nettbrett.

Om Graphisoft Norge:
Graphisoft Norge representerer en rekke ledende tegne- og visualiseringsverkt?y for byggebransjen og har v?rt i markedet i nesten 20 ?r. Mer enn 50% av norske arkitekter bruker i dag ArchiCAD som sitt BIM-program.
Graphisoft tilbyr byggebransjen innovative, digitale verkt?y og tjenester av h?y kvalitet som gir brukerne en bedre arbeidshverdag. Vi har en solid stab av medarbeidere med lang erfaring fra byggebransjen og er en norsk distribut?r av det ledende BIM-verkt?yet ArchiCAD. Sammen med Graphisoft i Budapest legges det store ressurser i ? v?re ledende p? utvikling av nye innovative l?sninger, som f.eks. BIM-Server hvor brukere kan jobbe real-time i samme modell, EcoDesigner – det f?rste energi-simuleringsverkt?yet for arkitekter som er integrert i BIM-modellen, BIMx- et interaktivt milj? med spill-lignende navigasjon, der hvem som helst kan utforske BIM-modeller og ArchiFM som det f?rste FDV-systemet som tar vare p? all relevant informasjon fra prosjekteringsfasen over til bygningens driftsfase.
Kontakt oss for mer informasjon om ArchiFM:
Bege Muriq
E-post: [email protected]
Tel: +47 21 55 58 00
Mer informasjon om v?re produkter og tjenester: www.graphisoft.no / 21 55 58 00
eller [email protected]
Vedlagte filer
PDF-dokument

A to już wiesz?  Digipost valgt som fremtidens digitale postkasse

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy