SE

Billiga valutor ritar om turistkartan

2014-05-08 07:00 Veidekke i Sverige Veidekke i Sverige, kvartalsrapport 2014, Q 1

Veidekkes resultat i Sverige för Q 1, i korthet:
Omsättning: 1 619 MSEK (879 MSEK)
Resultat: 52,3 MSEK (-14,7 MSEK)
Orderstock: 4 432 MSEK (4 028 MSEK, vid ?rets början)
Antal egenutvecklade bostäder i produktion: 729 st. varav Veidekkes andel 642 st.
Entreprenadverksamheten inleder ?ret med kraftig omsättningstillväxt. Arcona, vars tillskott redovisas för första g?ngen, svarade för 250 mkr. Sammantaget ökade omsättningen i Q 1 med 40 procent jämfört med föreg?ende ?r.
Förvärvet av Arcona har utvecklats väl och samarbetet med Bygg Stockholm har snabbt etablerats vilket förväntas ge resultat i form av nya uppdrag. Industrigrenen gynnandes av den goda vintern.
Resultatet för entreprenadverksamheten som helhet blev 6,3 MSEK (-13,3 MSEK). Organisationen har förstärkts inom byggverksamheten med tydligt fokus p? att förbättra lönsamheten. Byggverksamheten i Stockholm visar ?ter lönsamhet, liksom övriga byggregioner i Sverige. Samtliga delar av anläggningsverksamheten utvecklas positivt med ökad omsättning och förbättrad lönsamhet. Tunnelverksamheten visar fortsatt negativt resultat i avvaktan p? att projekt Förbifart Stockholm kommer ut p? marknaden, som förväntas ge en betydande volym. Satsningen p? marknaden i Kiruna och Malmfälten utvecklas dock gynnsamt och redovisar positiva resultat.
Inom bostadsverksamheten fortsatte den positiva trenden under Q 1 och redovisar en substantiell resultatförbättring jämfört med föreg?ende ?r. Det är fr. a den goda försäljningen under 2013 som nu ger avtryck via en hög andel bostäder i produktion, tillsammans med ytterligare projektstarter. Den starka inflyttningen till storstadsregionerna i kombination med l?ga räntor och stort politiskt fokus p? bostadsbyggande bedöms best? och gynna efterfr?gan. Fortsatt gäller dock att m?nga hush?ll har sv?rt att finansiera sina bostadsköp och att marknaden är starkt uppdelad i A, B och C-segment med sinsemellan starkt skiftande förutsättningar.
I kvartal 1 s?ldes 62 bostäder (Veidekkes andel 56 st.) att jämföras med 72 st. samma period 2013. Vid utg?ngen av perioden hade Veidekke 729 bostäder i produktion. (Veidekkes andel utgjorde 642 st.)
Resultatet för perioden är 48,2 MSEK (0,2 MSEK) med en marginal p? 8,5 procent (0,2 procent).
Säljgraden i p?g?ende produktion uppg?r till 82 procent. Under första kvartalet ig?ngsattes totalt 2 st. nya bostadsprojekt, b?da i Sk?ne.
Vid utg?ngen av kvartalet innehöll ?tomtbanken? ca 7 100 enheter fördelat p? ca 115 st. olika projekt, vilket betyder att ackvisitionstakten h?ller jämna steg med försäljningen.
För mer information:
Per-Ingemar Persson, VD Veidekke Sverige AB, tfn +46 70 514 42 40
Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad AB, tfn +46 70 598 56 51
Lennart Weiss, Kommersiell direktör, tfn +46 70 521 37 81
Veidekke Bostad AB och Veidekke Entreprenad AB ing?r i Veidekke ASA som är ett av Skandinaviens största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med ca 6 300 anställda. Veidekke ASA är noterat p? Oslobörsen och hade 2013 en omsättning p? ca 21 miljarder NOK.
Veidekke i Sverige bedriver s?väl bostadsutveckling som entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggningsomr?det. Verksamheten i Sverige har ca 1 200 anställda och en omsättning p? ca 4,3 miljarder SEK (2013). Huvudmarknader är Stockholm/Mälardalen, Sk?ne samt Västsverige. _____________________________________________________________________________________________________________
Veidekke Bostad AB, Box 1503 SE-172 29 Sundbyberg, Svetsarvägen 15, SE-171 41 Solna tfn +46 8 635 61 00
Veidekke Entreprenad AB, Box 1503 SE-172 29 Sundbyberg, Svetsarvägen 15, SE-171 41 Solna tfn +46 8 635 61 00
E-post: [email protected] – Internet: http://www.veidekke.se/
Finansiell information om Veidekke finns p? http://no.veidekke.com

A to już wiesz?  Sveriges bästa affärsidéer belönas med över en halv miljon kronor

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy