Barnmorskeupproret har uppn?tt strategiskt m?l

Efter tv? ?rs kamp har barnmorskor i Stockholm uppn?tt ett formellt och beständigt inflytande. För att göra mesta möjliga av den nya situationen överg?r nu Barnmorskeupproret i ett r?d, som samlar den kompetens som tidigare saknats vid beslutsfattandet. R?det blir ocks? en plattform för att uppn? övriga m?l. Hur valet inverkar p? möjligheterna att n? dessa är ännu för tidigt att säga.
Förra veckan bildades Stockholms Barnmorsker?d. Det är ett resultat av de strategiska m?l som barnmorskeupproret satte upp redan vid starten i Stockholm för tv? ?r sedan, berättar Ia Jeppsson, barnmorska och en av förgrundsfigurerna i barnmorskeupproret.
? Att finnas med i r?dgivande och beslutande organ är grunden för att f? till st?nd en förändring. Det är där makten att p?verka ligger, konstaterar hon.
Läs hela artikeln här.

För pressinloggning kontakta red.

Feministiskt Perspektiv
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm
070-772 17 52
feministisktperspektiv.se
[email protected]

Related posts

Top