Bara 4 procent av börsbolagen väljer förenklade kvartalsrapporter

En enkätundersökning fr?n PR-byr?n Box Communications visar att endast fyra procent av de noterade bolagen har genomfört eller planerar att genomföra förändringar i kvartalsrapporteringen med anledning av NASDAQ OMX lättnader i regelverket som infördes vid ?rsskiftet. 89 bolag fr?n börsens huvudlistor deltog i undersökningen.
I en större enkät som genomfördes av Box Communications i slutet av 2012 svarade vart femte bolag (22 procent) att de tänkte g? över till halv?rsrapporter med förenklade kvartalsrapporter däremellan om kravet p? kvartals­rapporter togs bort.
?N?gra förklaringar till det njugga intresset att förändra del?rsrapporterna kan vara att investerarna värdesätter regelbundenhet i informationen och att det faktiskt inte innebär n?gon minskad arbetsbelastning eftersom siffrorna änd? tas fram internt för varje kvartal?, säger Tomas Öqvist, grundare och partner i Box Communications.
Av bolagen som deltagit i undersökningen är det bara tv? Large Cap-bolag och tv? Mid Cap-bolag som genomfört eller planerar förändringar i kvartalsrapporteringen. Flertalet bolag ser inte n?gon poäng med att dra ner p? inneh?llet i rapporterna och kommenterar bland annat ?…riskerar att leda till minskat intresse för [bolaget] bland framförallt utländska investerare.? eller ?Vi har en fungerande struktur, blir bara merjobb att ändra.?.
Det p?g?r för närvarande en revidering av öppenhetsdirektivet som innebär att lagstiftarna i Sverige kan sänka kraven p? del?rsredogörelser ytterligare.
?Om kraven skulle sänkas till endast halv- och hel?rsrapportering är det inte osannolikt att flera bolag skulle sluta rapportera om det första respektive tredje kvartalet. Fr?gan är hur detta skulle p?verka intresset och förtroendet för dessa bolag i jämförelse med bolag som rapporterar varje kvartal?, kommenterar Tomas Öqvist.
För mer information, kontakta gärna:
Tomas Öqvist, Box Communications, telefon: 0705-543440, e-post: [email protected]

Box Communications är en Stockholmsbaserad PR-byr? grundad 2010 av Mikael Zillén och Tomas Öqvist. Uppdragen omfattar r?dgivning inom företagskommunikation, investerarrelationer samt media och public relations. Bland kunderna ?terfinns s?väl noterade som privata bolag i Sverige och utomlands. För mer information se: www.boxcomm.se

Top