Bakterie gör vete t?ligare mot torka

Ny forskning fr?n SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) visar att bakterier kan f? vete att ta upp mer vatten. Det öppnar möjligheter för odling i torra omr?den, som tidigare varit olämpliga för jordbruk, och kan bidra till en ökad livsmedelsproduktion.
Bakterierna isolerades fr?n vildkorn i “The Evolution Canyon” i norra Israel och fr?n rötterna av gultall (Pinus ponderosa) som odlas p? gnejs p? Mt Lemmon, Arizona, USA. När bakterierna tillsattes till veteplantor, visade de sig bilda en biofilm p? veterötterna som resulterade i en förbättrad absorption av vatten fr?n torr jord. Under mycket torra förh?llanden gjorde bakterierna s? att veteproduktiviteten ökade med 78 % och ökade överlevnaden hos veteplantorna fem g?nger.
En ny screeningmetod utvecklades för att snabbt kunna bedöma hur bakterierna förbättrade växtförh?llandena. Den nya metoden bygger p? att övervaka flyktiga ämnen som tillverkas när växten är stressad p? grund av torka.
De här resultaten kan göra det möjligt att odla i torkdrabbade omr?den som tidigare bedömts olämpliga för jordbruk och därigenom öka livsmedelsproduktionen och matsäkerheten globalt.
Det är forskare fr?n institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi vid SLU som tillsammans med forskare fr?n institutionen för fysiologisk botanik, Estonian University of Life Science, och Institutet för evolution, Haifa University, Israel har visat att bakterieisolat fr?n extrema förh?llanden kan förbättra toleransen för torka hos vete. Resultaten är publicerade i tidskriften PlosOne.
För mer information kontakta Salme Timmusk: tel. 018-672727, e-post [email protected]
Bildtext: SLU-forskaren Salme Timmusk i den miljö där de bakterier hämtades som kan bilda en biofilm p? veterötter och därmed resultera i en förbättrad absorption av vatten fr?n torr jord. Foto: Lawrence Behers
SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Related posts

Top