Axel Johnson tecknar avtal om försäljning av Svensk Bevakningstjänst

Axel Johnson AB har tecknat avtal om försäljning av säkerhets- och bevakningsföretaget Svensk Bevakningstjänst AB till den nordiska säkerhetskoncernen Nokas AS.
Tillsammans med Nokas f?r Svensk Bevakningstjänst möjlighet att ta ett nästa steg och bli en del av en större och starkare nordisk säkerhetskoncern. Detta kommer att ge Svensk Bevakningstjänst större förutsättningar att utvecklas och växa med en bredare produktportfölj och ytterligare förstärkt kompetens inom bevakning.
Under Axel Johnson-koncernens ägande sedan 1999, har Svensk Bevakningstjänst g?tt fr?n att vara en mindre regional aktör till en av Sveriges största bevakningskoncerner. Omsättningen har med god lönsamhet ökat fr?n
cirka 60 Mkr till närmare 900 Mkr.
– Genom Nokas f?r Svensk Bevakningstjänst en stark ägare med en tydlig nordisk och europeisk tillväxtstrategi. Affären stärker b?de Svensk Bevakningstjänst och Nokas ställning p? marknaden och är en god affär för Axel Johnson. Svensk Bevakningstjänst har haft en fantastisk utveckling och det har varit inspirerande att se bolaget växa till vad det är idag. Jag vill tacka alla medarbetare som gjort detta möjligt och jag är övertygad om att tillväxtresan kommer att fortsätta tillsammans med Nokas, säger Fredrik Persson, vd Axel Johnson AB.
Svensk Bevakningstjänst kommer att bli en del av Nokas nordiska bevakningsdivision där verksamheten i Sverige ska bedrivas som ett självständigt dotterbolag och utgöra en bas för Nokas vidare expansion.
Försäljningen av Svensk Bevakningstjänst är villkorad av Konkurrensverkets godkännande.
Om Svensk Bevakningstjänst
Svensk Bevakningstjänst är ett av Sveriges ledande säkerhets- och bevakningsföretag med en omsättning p? närmare 900 Mkr och ca 2 200 medarbetare. De skapar värdefull säkerhet genom ett heltäckande erbjudande inom bevakning, säkerhet och service. www.bevakningstjanst.comOm Nokas
Nokas är Nordens näst största säkerhetskoncern med verksamhet i Norge, Danmark, Sverige, Finland, Tyskland och Nederländerna. Nokas har en bred produktportfölj fördelat över fyra affärsomr?den inom säkerhet, bevakning, system och kontanthantering. Nokas omsätter över 3 miljarder norska kronor och har 7 500 anställda. www.nokas.no
För ytterligare information kontakta:
Fredrik Persson, vd och koncernchef Axel Johnson, 08-701 61 59
Maria Luthström, kommunikationschef Axel Johnson, 076-138 74 06

Axel Johnson är en av Nordens ledande handelskoncerner som bygger och utvecklar verksamheter inom handel och tjänster p? den europeiska marknaden med tyngdpunkt i Norden. Koncernbolagen best?r idag av Axel Johnson International, Axstores, Martin & Servera (70%), Novax, Svensk Bevakningstjänst samt delägda börsnoterade Axfood (ca 50%) och Mekonomen (ca 26%). Totalt omsätter de hel- och delägda bolagen i Axel Johnson cirka 71 miljarder kronor och har omkring 22 000 anställ (2013). Axel Johnson är ett familjeföretag i fjärde och femte generationen och ägs av Antonia Ax:son Johnson med familj. www.axeljohnson.se

Bifogade filer

Top