SE

Avskaffad ROT riskerar ge fler svartjobb

2014-07-16 09:10 If Skadeförsäkring Fyra av tio skulle strunta i att bygga om eller renovera om ROT inte fanns. En del skulle istället anlita hantverkare svart. Det visar en undersökning fr?n försäkringsbolaget If. Risk finns för sämre utförda arbeten och fler byggrelaterade skador.

Fyra av tio skulle strunta i att bygga om eller renovera om ROT inte fanns. En del skulle istället anlita hantverkare svart. Det visar en undersökning fr?n försäkringsbolaget If. Risk finns för sämre utförda arbeten och fler byggrelaterade skador.
Under sommaren planerar m?nga för renovering eller ombyggnad av sina bostäder och fritidshus. Genom ROT-avdraget som ?terinfördes 2008 har kostnaden för husägarna sjunkit och fler har kunnat genomföra sina projekt.
Enligt en ny undersökning fr?n If uppger 40 procent av svenskarna att de inte skulle anlita en hantverkare utan ROT-avdraget. 33 procent uppger att de skulle anlita hantverkare även utan ROT, fast 17 procent av dessa menar att de i s? fall skulle anlita hantverkaren svart.
? Resultatet visar att m?nga skulle avst? fr?n att renovera om ROT-avdraget inte fanns. Det riskerar att f? negativa konsekvenser, som att man anlitar hantverkare utan certifiering och ansvarsförsäkring, och i värsta fall utan kunskap. Eller att man trots bristande kunskaper väljer att göra jobbet själv, säger Mats Larsson, besiktningsman p? If.
Arbeten med el och i v?tutrymmen m?ste göras enligt branschpraxis. Annars finns risken att man inte f?r full försäkringsersättning om det senare blir en skada.
ROT-avdraget utnyttjas flitigt av husägare och bostadsrättshavare i Sverige. I ?r beräknas avdragen uppg? till minst 15 miljarder kronor.
– Om ett avskaffat ROT-avdrag blir en vinst eller förlust för statskassan är sv?rt att säga. Det vi vet är att husen blir i sämre skick utan avdraget, säger Mats Larsson.
Undersökningen:
Om du stod inför att renovera, bygga om eller bygga till din bostad. Skulle du köpa in tjänsten fr?n en hantverkare även om du inte hade möjlighet att göra ROT-avdrag för arbetskostnaden?
Ja33 %
Nej40 %
Vet ej27 %

A to już wiesz?  DeAWM skapar ett enhetligt namn för investeringsprodukter

Hur skulle du välja att betala för hantverkarens arbete om du inte skulle f? göra ROT-avdrag?
(Bas: De som skulle anlita hantverkare även utan ROT)
Betala “vitt”72 %
Betala “svart”17 %
Vet ej12 %

Undersökningen gjordes av YouGov i mars 2014 med 3 591 svarande i ?ldern 18-74 ?r.
För ytterligare information: Daniel Claesson, Pressansvarig If Sverige. Mobil: 076-634 59 19 E-post: [email protected]

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick ?r 2012 till drygt 40 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 800. If ing?r i finanskoncernen Sampo Plc. If erbjuder bland annat bilförsäkring, hemförsäkring, företagsförsäkringar och personförsäkring.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy